NRK Meny
Normal

– Kommunesammenslåing skal ikke gå ut over samisk språk

Samiske områder skal ikke komme dårligere ut ved en kommunesammenslåing. Det slår begge statssekretærene fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet fast.

Anders Bals og Jardar Jensen flankert av Jan Folke Sandnes, Kjell Arntzen, Lars Filip Paulsen og Fi

Anders Bals og Jardar Jensen flankert av Jan Folke Sandnes (Hamarøy), Kjell Arntzen (Steigen), Lars Filip Paulsen (Tysfjord) og Filip Mikkelsen (Tysfjord).

Foto: Sander Andersen / NRK

I går var begge statssekretærene invitert til Nord-Salten av sitt eget parti Høyre. Etter interne møter fikk de på kvelden de møte velgerne da det ble arrangert folkemøte på Drag i Tysfjord med kommunestruktur som tema.

Samisk språk var sentral i debatten under folkemøtet, og spørsmålet mange har stilt seg er hvordan det blir med de samiske språkrettighetene når kommunene slår seg sammen til større enheter.

Uroet mange

Steigværinger, Hamarøyfolk og tysfjerdinger lyttet på lovnader fra regjeringshoom kommunegrenser og

Steigværinger, Hamarøyfolk og tysfjerdinger lyttet på lovnader fra regjeringshold om kommunegrenser og språkforvaltning.

Foto: Sander Andersen / NRK

Statssekretær Jardar Jensen (H) har tidligere uttalt at det er de nye kommunenes ansvar om de skal høre til under samisk språkforvaltningsområde eller ikke. Og akkurat den uttalelsen har uroet mange samer og samepolitikere som føler uro for om rettighetene videreføres i en ny stor-kommune.

Les om det her: – De nye kommunene avgjør fremtiden for samiske språk

I går forsøkte statssekretæren å dempe frykten for akkurat dette.

– Jeg har registrert at der har det har vært litt urolighet, og jeg har vel kanskje vært en årsak til at det har blitt litt uroligheter. For jeg har sagt at lokaldemokratiet skal være styrende her også. Og det står jeg ved. Men vi har også, i kommuneproposisjonen, helt klart uttalt at samiske områder ikke skal komme dårligere ut. Vi har ikke tenkt å legge ILO-konvensjonen til side. Derfor har vi satt ned et samisk språkutvalg som skal hjelpe oss å finne de gode løsningene der.

Les også: – Innbyggerne vet best selv

Også midlertidige løsninger

Regjeringen har utnevnt et utvalg som skal se på de utfordringer man møter i en ny kommune.

Statssekretær for samiske saker Anders Bals (H) sier en midlertidig løsning må være på plass inntil kommunereformen iverksettes i praksis i 2019. Uansett skal ikke samene og samisk språk komme dårligere ut.

– Det utvalget som er nedsatt skal også se på hvordan man kan gjøre dette på en måte som gjør at de samiske språkbrukere ikke kommer dårligere ut. Vi får jo også en del konkrete spørsmål på hva vi gjør i mellomtida. Og der svarer vi at det er mulig å se på midlertidige løsninger inntil utvalget blir ferdig med sitt arbeid i februar 2016. Om for eksempel to kommuner slår seg sammen der den ene er innenfor samisk språkforvaltningsområde og den andre utenfor, kan man beholde en geografisk deling innad i kommunen hvor den kommunen som opprinnelig var i språkforvaltningsområdet forblir der til vi har fått svar fra utvalget.

Les også. Et stort flertall av innbyggerne vil dele denne kommunen

Les også: Vil ha Indre Salten storkommune