NRK Meny
Normal

– Klanderverdig klimainnsats

Sametinget engasjerer seg så mye i internasjonale klimaspørsmål at det glemmer forpliktelsene det har lokalt, mener Kjell Østmo.

Kjell Østmo
Foto: Piera Balto / NRK

– Jeg forventer at Sametinget som et politisk organ, opptrer som et godt eksempel og viser hvordan vi som befolkning, skal te oss i hverdagen.

Hvorfor synes du det er viktig at samene og Sametinget først feier for sin egen dør, før de går ut i verden og stiller klimakrav til andre?

Det er viktig for å bli tatt seriøst, sier Østmo.

GULDAL: Kjell Østmo

HØR: Vibeke Larsen

Ikke Sametingets oppgave

Sametingsråd Vibeke Larsen forstår ikke kritikken fordi hun mener Sametinget er med og påvirker den nasjonale strategien som skal sikre fornybar energi og ny

Vibeke Larsen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

teknologi. – Jeg skjønner ikke helt de beskyldningene ettersom vi ikke er et utøvende organ, men et politisk organ.

Når vi spør Larsen hvorfor Sametinget ikke har klarere fokus på målrettede tiltak i samiske områder, er svaret like unnvikende:

– Det er fordi Sametinget er et politisk organ og vi jobber for politiske løsninger. Vi er ikke et utøvende organ på linje med en kommune eller en fylkeskommune.

Kan Sametinget foreslå hvor man vil ha f.eks et vindmølleanlegg?

Sametinget er i prosesser med NVE der man konsulterer hvor man kan ha vindmølleparker, og på den måten er vi med på å skape ny fornybar energi, sier Larsen.