– Karasjok må få bedre skolemiljø

Fylkesmannen i Finnmark kritiserer Karasjok kommune for at de ikke har gjort nok med mobbeproblemet i bygda.

Kirsti Saxi
Foto: Finnmark fylkeskommune

Utdanningsdirektør Kirsti Saxi har gitt kommunen en frist på tre måneder til å ordne opp, slik at elever får godt nok skolemiljø.

GULDAL: Givssidanrapporta birra

– Må ordne opp

Utdanningsdirektøren hos fylkesmannen i Finnmark har sett nærmere på mobbeproblemene i Karasjok og konklusjonen er klar, de får tre måneder på seg til å sørge for at elevene ved skolen skal ha et godt nok skolemiljø.

De siste årene har det vært flere alvorlige tilfeller av mobbing blant skoleelever i Karasjok, noe som førte til folkemøtet om problemet hvor også barneombud Reider Hjermann var med.

– Vi har lagt frem vår konklusjon etter å ha sett nærmere på mobbeproblemet i bygda, nå må Karasjok kommune ta ansvar og sikre at skoleelever skal ha det trygt på skolen. Det sier utdanningsdirektør Kirsti Saxi som i dag la frem rapporten om forholdene i Karasjok.

– Skal løse problemene i lag

Hilda Vuolab

Karasjokrådmann Hilda Vuolab.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Rådmann Hilda Vuolab i Karasjok ønsker å ta mobbingen på alvor, noe hun også sa under folkemøtet for noen uker siden.

– Det er bra for hele Karasjok samfunnet når vi har slike tilsyn, for nå må vi alle ta ansvar i denne saken og gjøre det vi kan for at barn og ungdom tør å gå på skolen til høsten, oppfordrer Vuolab.

Rådmannen ønsker ikke å kommentere om hun synes administrasjonen ved skolen har gjort det de skal i denne saken, Vuolab ønsker først å lese hele tilsynsrapporten til fylkesmannen når den kommer.