– Kan ikke sitte og tvinne tommeltotter

Ordfører i Sør-Varanger har invitert seg selv med på neste miljøtoppmøte med russerne. Departementet er enig i at lokalt engasjement kan bidra til å redusere luftforurensingen fra Kola.

Nikel-verket i Russland

Luftforurensingen fra Nikel på Kolahalvøya i Russland har i flere tiår vært tema på norsk-russiske møter. Resultatene har så langt uteblitt.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– De verdiene som har blitt målt den siste tiden gjør min bekymring større enn noen gang, og jeg ønsker ikke at Norge skal sitte og tvinne tommeltotter, vi må få til et møte på høyeste plan, slik at vi får stoppet forurensingen, sier ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen (Ap).

På norsk side av grensen øker bekymringen for utslipp fra Kolahalvøya. Den første uken i juli var luftforurensningen i den russiske nabobyen til Sør-Varanger, Nikel, 10 ganger høyere enn tillatt.

Det var The Independent Barents Observer som først meldte om dette. Ifølge nettstedet ble produksjonen på smelteverket i byen redusert på grunn av for høye verdier av svoveldioksid.

Brev til Helgesen

Rune Rafaelsen

Rune Rafaelsen (Ap) mener at han som ombudsmann for befolkningen i Sør-Varanger har ansvar for å få fortgang i arbeidet med å redusere utslippene fra Russland.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

I et brev til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ber Rafaelsen om å få være med på neste toppmøte med statsrådens russiske motpart.

– Det er viktig at vi som er direkte berørt av utslippene blir tatt med i samtalene med russiske myndigheter. Statlige myndigheter burde bruke den ressursen som vi med lokalkunnskap utgjør i denne saken, sier han.

Han viser til at svovelforurensingen fra russiske Nikel øker stadig , og at det må settes en stopper for dette, en gang for alle.

– Høyt trykk på saken

Statssekretær i Miljøverndepartementet; Lars Andreas Lunde

Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) sier det ikke er aktuelt å be om et hastemøte med Russerne om de store Nikel-utslippene nylig. Regjeringen forbereder imidlertid et nytt møte i den norsk-russiske miljøvernkommisjonen.

Foto: BJORN H STUEDAL / www.stuedal.no

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Lars Andreas Lunde ( H) mener det ikke er grunn til å hinte om tommeltotter i denne saken.

Det forrige toppmøte om miljø var i desember 2015, da den norsk-russiske miljøkommisjonen var samlet i Moskva.

– Der tok jeg med tydelig ordelag opp situasjonen ved Nikel, og sa at den er helt uakseptabelt fra norsk side. Jeg beklaget at vi stadig er nødt til å ta opp denne situasjonen, fordi det ikke er vilje eller evne til å finne en løsning fra russisk side, som er akseptabel for Norge, sier Lunde.

Også i mars hadde departementet møte med russerne på politisk nivå. Lunde er usikker på om datoen er satt for neste møte i kommisjonen.

– Kan beskrive lokal bekymring

Lunde forstår at ordføreren og befolkningen i Sør-Varanger er bekymret.

– Jeg er glad for at Rafaelsen retter oppmerksomheten mot forurensingsproblemet fra Nikel, dette er jo et alvorlig forurensingsproblem, og lokalt engasjement mener jeg er svært viktig for å få en løsning i denne saken, sier Lunde.

– Hva er det han kan bidra med?

– Han kan gi en beskrivelse av hvordan man lokalt opplever problemene med svovellukt i lufta, og beskrive den lokale bekymringen på norsk side, sier Lunde.

Lover ikke delegasjons-plass

Lunde kan likevel ikke garantere at Rafaelsen får møte de øverste miljøansvarlige i Russland, slik ordfører i Sør-Varanger ønsker.

– Det er noe vi vurderer, og han skal selvfølgelig få svar på henvendelsen, sier Lunde.

Nikel, sett fra Pasvik

Svovelutslippet i den russiske grensebyen Nikel er godt synlig fra norsk side. Bildet er tatt fra Pasvik i Sør-Varanger i Øst-Finnmark.

Foto: Allan Klo