– Vi kan ikke leve med denne uretten

Sametingspresident Egil Olli mener uretten som ble begått mot kyst- og fjordbefolkninga da kvotesystemet i fiskeriene ble innført, må rettes opp.

Egil Olli
Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Dette er en historisk urett vi ikke kan leve med og jeg er i likhet med tidligere fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem ikke bekymret for at dette kan gå ut over de store aktørene i fiskeriene, sier Olli i en pressemelding.

LES: Kasta på land

– Staten må ordne opp

Han mener dette er et forhold staten får ordne opp i.

– Staten er ansvarlig for den feilslåtte politikken som førte til selinvasjonen og de tiltak som ble iverksatt etter selplagen i kyst- og fjordstrøk. Dette førte til at kystfolk i Finnmark mistet fiskerettighetene, mens de store fikk tildelt gratis kvoter av staten, påpeker Olli.

Olli sier at det nødvendigvis vil gi negative konsekvenser for noen når denne uretten rettes opp.

– Men det gir meg ikke søvnløse netter. De store fikk gratis kvoter fra staten. Denne allmenningsretten omgjorde denne utvalgte gruppa til handelsvare. Kyst- og fjordfolket er blitt taperne og har betalt en blodig pris for statens politikk. Det kan vi ikke leve med, sier Olli.

– Retten må lovfestes

Han viser til det faktum at da kvotene ble innført i 1990 var det 90 registrerte fiskefartøy i Nesseby kommune og 70 i Tana kommune. Av disse var det bare én fisker som fikk kvote. Olli sier at det gir et godt bilde på en feilslått politikk som det er på tide å rette opp.

– Det kan bare skje ved at kyst- og fjordfolkets rett til fiske blir lovfestet og at de gis kvoter de kan leve av. Så får de store heller tåle et tap. Det vil koste å gjøre opp for gammel urett, men det må ikke hindre oss i å ta ansvar, sier Olli.

Han er glad for at NRK Brennpunkt har satt fokus på det som skjedde på slutten av 1980-tallet gjennom tv-dokumentaren ”Kasta på land” som ha fikk se sist fredag. Olli håper dokumentaren vil skape debatt og bidra til at kystsamfunn i nord får bedre livsvilkår.