NRK Meny
Normal

– Kan ikke la sørsamisk dø ut

Sameministeren vil ha større satsning på lule- og sørsamisk.

Dag Terje Andersen
Foto: Kallestad Gorm / SCANPIX

Sameminister Dag Terje Andersen vil på ingen måte akseptere at sørsamisk i verste fall kan dø ut.

Dette sa han under et valgmøte i Snåsa.

– Jeg synes det er alvorlig hvis vi blir den generasjonen som ikke sørger for at levende norske språk som lule- og sørsamisk ikke blir videreført, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Lover støtte

Andersen sier at det er viktig at det rettes stort fokus mot lule- og sørsamisk, som er truet. Derfor skal de følge opp de aktuelle kommunene.

– Det viktigste for framtiden er at skolen fremdeles kan tilby sørsamisk enten som første- eller andrespråk, for på den måten å holde språket levende, sier han.

Andersen legger til at dersom Arbeiderpartiet fortsetter i regjering vil sørsamene få nødvendig støtte for å levendegjøre språket.

– Blir ikke prioritert

Ellinor Jåma

Ellinor Jåma

Foto: Per Inge Anthi Åsen / NRK

Ellinor Jåma, som topper Sametingslista Årjel Saemiej Gielh - Sørsamiske røster, forteller at sørsamene har ventet på en norsk-sørsamisk ordbok i 10 år.

Jåma sier at ettersom Sametinget har latt dem vente med denne ordboka i så lang tid, så bekrefter dette bare at sørsamene ikke blir prioritert.

– Det forteller ganske mye egentlig, for det første at vi i det sørsamiske området er et alibi og en minoritet i minoriteten og for det andre at vi ikke blir prioritert.

– Må kreve mer

Jåma sier også at den sørsamiske læreboksituasjonen er prekær.

– Det er svært beklagelig at det ikke legges til rette for både undervisning og læremidler og det som skal til for å kunne være med på å styrke språket mer enn nå, sier Jåma.

Hun tror at elevene blir lite motivert til å lære seg samisk på grunn av den dårlige læreboksituasjonen.

– Jeg har selv hatt samiskundervisning siden første klasse og det er ikke motiverende når man må ha kopier og stensilark.

Jåma synes at den samiske befolkningen hittil har vært for snill.

– Vi må selv sette ned foten og bli mer kravstor. Vi som befolkning er altfor snill og krever for lite. Nå er grensa nådd.