– Regelbrudd kan gi mistanke om korrupsjon

Konkurransetilsynet er generelt kritisk til at offentlige institusjoner dropper anbudsrunder ved tildeling av nye prosjekter.

Diehtosiida - Samisk høgskole i Kautokeino

Samisk høgskole i Kautokeino har innledet intern granskning av Kola-prosjektet og er i dialog med Utenriksdepartementet og Kunnskapsdepartementet om denne saken.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er viktig å følge forskrift om offentlig anskaffelser for å unngå mistanke om korrupsjon og for å sikre at bevilgninger brukes riktig, sier Erlend Pedersen i Konkurransetilsynet .

Utenriksdeparte­men­tet (UD) har gransket Samisk høgskoles bruk av midler i forbindelse med en planlagt etablering av et kompetansesenter i Lovozero i Russland. I rapporten blir skolen kritisert for brudd på lov om forskrift for offentlige anskaffelser.

Det planlagte Språksenteret på Kola er så langt heller ikke opprettet.

– Risikerer økte utgifter

Erlend Pedersen

Erlend Pedersen i Konkurransetilsynet viser til flere mulige negative konsekvenser ved at offentlige bedrifter lar være å gjennomføre anbudsrunde ved oppstart av prosjekter.

Foto: Marit Hommedal

Det var Samisk Nærings- og Utredningssenter (SEG) i Tana i Indre-Finnmark som fikk oppdraget med å gjennomføre prosjektet, uten at dette oppdraget ble lyst ut på anbud.

Prosjektet var tildelt omlag 1,2 millioner kroner og i rapporten fra UD blir det slått fast at bruken av omlag 400.000 kroner ikke kunne gjøres rede for.

I ettertid har høgskolen tilbakebetalt nærmere 400.000 kroner til UD, men sett utenfra er ikke denne framgangsmåten verken tillitsvekkende eller den beste løsningen, rent økonomisk.

– Ved å la være å følge forskrift om offentlig anskaffelser kan man risikere at man må betale mer enn nødvendig og får dårligere kvalitet på tjenester som det offentlige kjøper inn, sier Erlend Pedersen.

– Ingen kommentar

Leder for Samisk Nærings- og Utredningssenter (SEG) , Håvald Hansen, ønsker ikke å kommentere uttalelsen fra Erlend Pedersen i Konkurransetilsynet.

Heller ikke rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, som har ledet språkprosjektet på Kola i Russland, ønsker å kommentere saken.

Samisk høgskole har innledet intern gransking av dette prosjektet, og Prorektor Inger Marie Gaup Eira vil heller ikke kommentere noe vedrørende denne saken før den interne granskingen er ferdig.

Professor i økonomisk kriminalitet mener pengebruken i Samisk høgskoles Kola-prosjekt er en sak for politiet.