– Ka e Røkke uten staten?

– Han tar ifra oss maten med velsignelse fra staten. Ka godt kan sies om piraten? Ingenting!

Johnny Olaussen

Kystoppøreret har inspirert Fremskrittspartiets lokalpolitiker Johnny Olaussen til å lage en egen vise om dagens fiskeripolitikk.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det er Fremskrittspartiets lokale politiker i Gamvik kommune, Johnny Olaussen, som fremfører sin egen vise på Egertorget i Oslo. Den som han mener tar ifra maten fra kystbefolkningen, er Kjell Inge Røkke med sitt konsern.

Det er kystopprøret i nord som har inspirert FrP-politikeren til å lage en CD med tittel: "Ka e Røkke uten staten?"

– Visa verserer på facebook, og jeg har fått enorme mange gode tilbakemeldinger. CD’en skal legges ut for salg til støtte for kystaksjonen, forklarer Olaussen.

«Stopp piratetene!» står det i plakaten bak ham som kystopprørerne fra nord har rigget opp under demonstrasjonene i Oslo.

Et fullstappet fly fra nord med demonstranter har ankommet Oslo. Her vil de være til mandag.

– Politikerne på Stortinget skal få vite at vi mener alvor når vi spør hvem skal eie fisken som svømmer utenfor kjøkkenvinduet vårt? Dette er en fellesressurs som ikke kan privatiseres til noen få kapitalister, forklarer visesangeren Johnny Olausssen.

– Tar «gullet» fra oss

Johnny Olaussen

Visesanger og FrP-politiker Johnny Olaussen demonstrerer på Egertorget i Oslo.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

I oppropet som han sammen med de andre kystopprørerne fra nord, deler ut til forbipasserende, står det:

«Norge har verdens største torskebestand. Den er evig og bestandig. Torsken bygget Bergen, Nidarosdomen og landet. Torsken – som et fellesskapets eiendom på linje med olje og vannkraft – har gjennom alle tider sikret arbeid og bosetting i vårt landstrakte land.

Noen vil det annerledes. De vil bli rike på vår felles ressurs – uten å gi noe tilbake. De vil at fiskerettighetene kan kjøpes og eies til evit tid. Regjeringen åpner for at de slipper å levere fisken til land.»

Og de som vil det annerledes, er trålerrederier som ikke leverer fisken til lokale fiskebruk. Kritikken rettes spesielt mot Røkke-konsernet som har skilt ut trålerflåten i et eget selskap Havfisk ASA, mens Norway Seafood står for driften av landanleggene.

– Da Havfisk ASA fikk overta trålerkonsesjoner for å fange torsk i norsk sone var det en soleklar betingelse at de skulle levere mesteparten av fisken til foredlingsanleggene langs kysten. I fjor ble bare 28 prosent av torsken levert til land. 63 prosent av fangstene ble sendt rett ut av landet. Dette kan vi ikke godta, forklarer kystaksjonens initiativtaker Trond Einar Olaussen, bror til visesangeren Johnny Olaussen.

Lover nye aksjoner

Mandag blir det aksjoner på Løvebakken utenfor Stortinget.

– Vårt budskap til politikerne er at de må velge arbeidsplasser, aktivitet og framtid langs kysten, foran størrelsen på utbyttet til noen få aksjonærer. Det hele handler egentlig om hvem som skal ha retten til fisken. En liten gruppe kapitalister, eller tilhører den fellesskapet på lik linje med olja? spør Olaussen.

Mobiltelefonen hans står ikke stille.

– Det kommer stadig sms-meldinger fra folk langs hele kysten. De har sett seg lei av at størstedelen av fisken sendes direkte til utlandet. Det er ikke utlandet som skal tjene og leve av den fisken som svømmer utenfor kjøkkenvinduet vårt.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Beaska Niillas

Kyst og innland, hand i hand. Sametingsrepresentant Beaska Niillas deler ut løpesedler på vegne av kystaksjonen, - Det er viktig å vise solidaritet med kystsamfunnet, sier Beaska Niillas.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Trond Einar Olaussen påstår at han egentlig ikke har noen peiling på fiskerier.

– Mitt fagområde er helse. Det er det jeg kan. Men fornuften sier at noe er riv ruskende galt når lokale fiskebedrifter rett utenfor verdens rikeste fiskehav, må legges ned på grunn av manglende råstofftilgang. Man trenger ikke å være en fagmann for å skjønne at dette er galt, forklarer aksjonisten.

Og fortsetter:

– Fiskeriene er selve forutsetningen for å bo her. Tar de fisken, så er stedet ferdig.

Provosert av regjeringsvedtaket

Vedtaket som Fiskeri- og Næringsdepartementet gjorde 10. februar, mener han kan være spikeren på kista for hans eget hjemsted, Mehamn. Departementet mener at Norway Seafood ikke har plikt til å drive fiskeriaktivitet i Mehamn.
Dette til tross for at en av Røkkes trålekvote er tilknyttet Mehamn.

– Vi er lamslått over myndighetene, sier ordføreren i Gamvik kommune, Inga Mandal.

– Også andre lokalsamfunn vil oppleve det samme dersom myndighetene ikke tar til vettet snarest mulig, sier Mandal som også er i Oslo for å demonstrere.

Kystaksjonen har kjøpt reklameplass i flere av Norges riks- og regionsaviser til en reklame der de portretterer Kjell Inge Røkke som sjørøver.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Bente Grøtte og Trond Einar Olaussen

Kystopprørets ledere, Bente Grøtte og Trond Einar Olaussen, mener Røkke må tåle å bli karrikert som pirat.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Trond Einar Olaussen håper at annonsen kan virke mobiliserende.

– Dette er ingen angrep direkte på Kjell Inge Røkke. Hvis budskapet er at politikerne må lytte, så må det være politikerne som er sjørøvere. Det er politiske beslutninger som ligger bak hvordan rettighetene til næringsvirksomhet på havet har kommet til, sier han.

– Budskapet er at fisken bør tilhøre fellesskapet på lik linje med olja, forklarer helsearbeideren og aksjonisten fra Mehamn. I bakgrunnen synger broren visa si:

«Ka e bankan uten kunda? Ingenting!
Ka har ho Helga gjort for kysten? Ingenting!
For å hjelpe på bolysten? Ingenting!
Dem har rana oss med note, gjett han Røkke våres kvote.....»

Røkke-konsernet ønsker ikke å gi kommentarer til aksjonen i Oslo. De mener denne er rettet mot politiske myndigheter.