– Jeg stoler 100 prosent på NVE

Otto Skogheim bor like under fjellpartiet Gámanjunni i Manndalen. 26 millioner kubikkmeter med stein er i bevegelse over gården hans. Forrige uke oppgraderte NVE området til faresone rød.

Otto Skogheim bor under Gamanjunni i Manndalen. Ett fjell som overvåkes av NVE - på grunn av faren for at det når som helst kan rase ned.

I forrige uke oppgraderte NVE fjellpartiet Gámanjunni i Manndalen til et høyrisoko-objekt.

Gamanjunni 3 klassifiseres i fareklassen svært høy i NGU sin risikomatrise. Det er fem andre slike fjellpartier i Norge, blant andre Mannen i Møre og Romsdal og Nordnesfjellet i Troms.

26 millioner kubikkmeter med stein i det nevnte området beveger seg opptil 6 centimeter i året.

Otto Skogheim

– Jeg har full tillit til den jobben NVE gjør her oppe, sier Otto Skogheim.

Foto: Roger Manndal

– Stoler 100 prosent på NVE

Otto Skogheim er i full rundballe pressing når NRK besøker han hjemme på gården lørdag. Fredag var han og andre Manndalinger på et informasjonsmøte i regi av NVE og Kåfjord kommune. Beskjeden var grei; fjellet er i bevegelse, området defineres som farlig.

Til tross for NVE sin oppgradering av farenivået i fjellet over han, føler han seg trygg hjemme:

– Ja det går nok bra. Jeg har bodd her i over tredve år. Men det er klart, noen tanker gjør man jo seg. Men jeg er trygg på at den overvåkningen NVE nå gjør. Jeg stoler 100 prosent på dem.

Varsler om ras tre døgn i forkant

Gjennom avansert måleutstyr, følger NVE hver en minst bevegelse i Gamanjunni. Døgnet rundt. Beboerne har fått lovnad om varsel tre døgn før et eventuelt ras:

– Hvis fjellpartiet begynner å rase, så får vi varsel cirka 72 timer før. Og da er det evakuering.

– Har du begynt å tenke på en eventuell evakuering?

– Ja, jeg har nå alltids tenkt på det. Men hvor skal man evakuere? Det er jo rasfare i hele Kåfjord, og i Manndalen spesielt. Man har jo bygd opp gården over tredve år, så skal man en dag kanskje få beskjed at nå kan man ikke bo her lenger. Da går det noen tanker gjennom hodet, sier Otto Skoglund til NRK.

Bjørn Inge Mo

– Jeg har sett at slik overvåkning fungerer i praksis. De har forutsett skred blant annet i Sveits, hvor man har varslet og de har fått flyttet ut folk og så har raset kommet, sier Bjørn Inge Mo til NRK.

Foto: Roger Manndal

– Paradoksalt å få det i fanget på hjemmebane

Tidligere ordfører i Kåfjord, Bjørn Inge Mo, bor også og driver gården sin under Gámanjunni. Som ordfører jobbet han i sin tid mye i forhold til nettopp skredsikring og varslingssystemer i kommunen. Nå er hans eget hjem havnet inn under kategorien faresone rød:

– Ja det er et paradoks at man nå får det midt i fanget på hjemmebane. Men det kom egentlig ikke som noen overraskelse for oss som bor i området. Den senere tid har man jo hørt flere og flere foruroligende rykter om tilstanden til fjellet.

Frykter bygg og deleforbud i området

Den tidligere ordføreren har også sin fulle tillit til arbeidet NVE gjør i forhold til overvåkning av fjellet, og han føler seg trygg på at 72 timers varselet er til å stole på. Han håper i det lengste at det ikke vil bli snakk om en evakuering:

– Hvis vi må evakuere, så må vi. Det er fagfolk som tar den avgjørelsen. Men jeg håper selvfølgelig mest på at man får til et overvåknings og varslingssystem som gjør at vi kan fortsette og leve og bo trygt her.

– Samtidig er det fortvilende hvis man kommer dit at man får bygg og delingsforbud i området på grunn av oppgradering til faresone rød. Det er jo flere gårder som ligger under her som driver aktivt jordbruk, og vil jo fra tid til annen ha behov for å bygge og gjøre andre tiltak. Selv har jeg også investert et gitt antall millioner så jeg er litt bekymret for framtida og særlig i forhold til det med bygg og deleforbud.