– Jeg ser at vi i dag er splittet mellom nord og sør

Et splittet kommunestyre sier nei til å stoppe arbeidet med sammenslåingen av nye Narvik storkommune. Nå vil mindretallet at Stortinget tar seg av Tysfjord-grensen.

Tor Asgeir Johansen

Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap).

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK Sápmi

– Å legge ned arbeidet gir kun negative konsekvenser, advarte Tommy Kristensen (Uavhengig) i kommunestyret i Tysfjord.

I dag, torsdag, avgjorde politikerne i Tysfjord om de skal legge ned arbeidet med kommunesammenslåingen.

Politikerne Ballangen og Narvik bestemte seg tidligere i dag for at de opphever den frivillige kommunesammenslåingen mellom de tre kommunene, og legger ned arbeidet.

I Tysfjord er man delt i to.

De ni politikerne på sørsiden gikk inn for at de vil fortsette arbeidet med sammenslåingen, mens de åtte politikerne fra nordsiden vil stoppe arbeidet.

– Jeg ser at vi i dag er splittet mellom nord og sør, sa ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) fra talerstolen i dagens kommunestyremøte i Tysfjord.

Ordføreren la frem et forslag om å oppheve den frivillige sammenslåingen med Narvik og Ballangen, og legge ned arbeidet i fellesnemnda.

Men han får ikke støtte fra sitt eget kommunestyre – som er splittet i to.

Tommy Kristensen

Tommy Kristensen (Uavhengig, tidligere Ap).

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK Sápmi

Kamp om millioner

En strek fra regjeringen har ført til fullt opprør, demonstrasjon og krangling på Stortinget.

Fredag trakk kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) en grense som fører til at nordsiden av Tysfjord slås sammen med Narvik og Ballangen, mens sørsiden slås sammen med Hamarøy.

Grensen settes slik at to kraftverk havner i nye Hamarøy kommune, og vil trolig gi kommunen en årlig inntekt på mer enn 10 millioner kroner.

Politikere og innbyggere i den nye storkommunen Narvik reagerer kraftig på at det ikke er de som får kraftverkene i sin nye kommune.

– Jeg har full forståelse for at man på sørsiden reagerer på at man synes at grensen er bra. Samtidig ber jeg om at man forstår reaksjonene på nordsiden, sa ordføreren fra talerstolen.

Avstemmingen ble avgjort med ni mot åtte stemmer, og politikerne fra nordsiden valgte å legge til en tilførsel i protokollen.

«Dagens behandling og avstemming viser at kommunestyret er dypt splittet i denne saken», lyder det blant annet i protokolltilførselen. Mindretallet ber Stortinget om å ta saken om Tysfjord-grensen til behandling.