Normal

– Jeg har lagt sykdommen bak meg

Aili Keskitalo nevnte sin egen helse i sin tale til landsmøtet, og hun mener at dette ikke lenger er et problem, selv om man aldri kan være sikker.

Aili keskitalo

Aili Keskitalo tok for seg sin egen helse under landsmøtetalen fredag kveld.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Det er kjent for mange at Keskitalo har slitt med sykdom en periode. Dette nevnte hun som et eget tema i inllegget sitt fredag kveld.. Hun er i ferd med å legge sykdommen bak seg.

– Jeg vil benytte anledningen nå til å takke for alle den omtanke og tålmodighet som dere har vist meg, spesielt gjelder dette mine nærmeste medarbeidere på sekretariatet og i NSRs og sametingsgruppas ledelse, som har tatt på seg ekstra ansvar og arbeidsoppgaver i perioder.

Hun var også klar på at hun igjen er klar til å kjempe for at NSrR i skal vinne sametingsvalget 2013.

– Dette blir det tredje sametingsvalget jeg gjerne vil lede og vinne sammen med dere. Vi har vunnet før, og vi kan gjøre det igjen, sa Keskitalo i sin tale til landsmøtet fredag kveld.

Noen tenker kanskje at jeg ikke har det i meg, eller at NSR som organisasjon ikke er sultne nok til å bry seg om å gjøre den innsatsen som trengs. Til dere som tviler vil jeg si at dere tar feil, understreket hun.

Klar for å styre Sametinget

Hun tror også at vi, NSR, er mer rede enn noen gang for å styre Sametinget. Tiden i opposisjon har gitt NSR nyttige erfaringer, den har utfordret organisasjonen til nytenkning når det gjelder Sametingets rolle i det samiske samfunnet, og når det gjelder det politiske innholdet.

Det har gjort NSR ydmyke i forhold til hvilket stort ansvar det er å vinne og beholde den politiske tilliten. Å se maktarroganse og politisk kløneri fra utsiden har også overbevist dem om at de kan gjøre en bedre jobb enn de som gjør det i dag.