– Jeg har ingen tillit til myndighetene

Hun har opplevd at et barn i nær familie har blitt fornorsket etter at barnevernet plasserte barnet i et norsk fosterhjem. Nå mener hun at det må på plass et organ som påser at barnas rettigheter blir fulgt.

Skjermpdump barnebern

Kvinnen er i nær familie med et barn som for ti år siden ble sendt til en norsk familie istedet for samisk. Nå vil hun tale barnas sak.

Foto: NRK

NRK Sápmi fortalte i forrige uke om ei mor som frykter at hennes barn skal miste sin samiske identitet når barnevernet har valgt et norsk fosterhjem til barnet, fremfor et samisk .

NRK Sápmi har snakket med en kvinne som for ti år siden opplevde det samme i sin nære familie. Hun er ikke overrasket over saken.

– Ikke overrasket, men oppgitt

– Jeg er ikke overrasket i det hele tatt. Vi gjorde alt vi kunne da vi opplevde dette, men ingenting hjalp. Vi vant til og med rettssaker uten at det hjalp. Jeg er ikke overrasket, men veldig oppgitt over at det fremdeles skjer.

Hun har stilt opp til intervju fordi hun mener at det er en veldig viktig sak, som må belyses.

– Hvis ingen snakker om dette, så blir det gjemt bort. Jeg vil tale barnas sak. Offentligheten skal vite om dette. Andre skal ikke behøve å oppleve det vi har opplevd.

Stor sorg

Kvinnen synes det er trist at barnet som ble tatt bort fra dem har mistet sin samiske identitet. Hun synes også at det er trist at barnet ikke får være sammen med sin samiske slekt. Barnet har heller ikke samisk på skolen.

Solveig Horne

Barneminister Solveig Horne uttalte til NRK Sápmi i går at samiske barn er en prioritet i barnevernet.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Barnet mister sin samiske tilhørighet dag for dag, og får ikke lære om sin kultur. Barnet tilhører reindrifta, men får ikke være med der og lære. Barnet vårt er fornorsket.

At barnet er fornorsket er en stor sorg for kvinnen.

– Det er en stor sorg når barnet vårt mister sin samiske tilhørighet. Det er også en sorg at andre barn også er i samme situasjon. Hver gang jeg hører om slike saker, så velter sorgen opp.

– Et tilsynsorgan må på plass

Hun sier at ansvaret for at slikt skjer er myndighetenes, og hun ser at de samiske barnas rettigheter ikke tas til følge.

– De sier at barna har rettigheter, men i realiteten har de ikke det når de havner under barnevernet. Jeg har mistet all tillit til dem.

Les hva barneminister Solveig Horne sier om barnevern-saken her.

Nå er det Fylkesmannen som fører tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunen. Kvinnen mener at det må på plass et eget organ som fører tilsyn med barnevernet, og som påser at barnas rettigheter blir fulgt og at samiske barn får et samisk fosterhjem.

– Det er ingen som straffer barnevernet om de ikke tar barnas rettigheter til følge. All ansvar ligger på barnevernet, som kan gjemme seg bak taushetsplikt. De sier de gjør det som er best for barnet, men vurderer de det samiske til å være så dårlig at det aldri er til det beste for barnet?

Har ikke gitt opp

Selv om kvinnen og hennes familie har kjempet i ti år, så har hun likevel ikke gitt opp.

– Jeg gir ikke opp, men innser at vi i familien ikke klarer å kjempe alene. Jeg mener vi må få hjelp til å fremme saken internasjonalt, fordi her er det snakk om menneskerettigheter. Det nytter ikke å kjempe i det norske systemet lenger, for her har vi prøvd alt uten at det har hjulpet.