Hopp til innhold

– Jeg er så glad at jeg må danse

Den samiske forfatteren Máret Ánne Sara (30) er nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris med boken «Mellom verdener».

Máret Anne Sara

Máret Ánne Sara er både overrasket og glad når nominasjonen er et faktum.

Foto: Frank Lande

På den internasjonale bokmessen i Bologna presenterte bedømmingskomiteen onsdag 13 nominerte verker til den nyinnstiftede barne- og ungdomslitteraturprisen.

Máret Anne Sara fra Kautokeino er en av dem. Boken Ilmmiid gaskkas/Mellom verdener skrev hun i 2013. Det er hennes første bok noensinne.

Ilmmiid gaskkas/Mellom verdener

Ilmmiid gaskkas/Mellom verdener er nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris.

Foto: Privat

– Det er helt utrolig, jeg klarer nesten ikke å tro det, bare selve nominasjonen er en seier for meg, jeg må bare danse litt, sier en strålende fornøyd Sara.

Det utrolige for henne er at hennes første bok blir vurdert som såpass god sammen med alle de profesjonelle forfatterne i Norden. Hun finner nesten ikke ord.

– Jeg får ikke til å tenke videre om en eventuell seier, sier hun til NRK Sápmi.

Prisen, som Nordisk råd sammen med de nordiske kulturministrene vedtok å opprette i fjor, er den femte i rekken av Nordisk råds prestisjefylte priser.

Selve prisutdelingen er i Stockholm i slutten av oktober 2014, og Sara forteller at hun gleder seg helt vanvittig til den dagen.


Fantasiroman for ungdom

“Mellom verdener” er en fantasiroman om to søsken som forsvinner fra menneskenes verden. Ny tid finner styrke fra eldre tider og flettes sammen.

Leseren får følge søskenparets kamp i en annen verden. Foreldrenes søken etter barna gir ikke resultater, og alle tror at det dreier seg om en kriminell handling.

Barna møter vesener fra samisk mytologi og tradisjonell historiefortelling, vesener de må bekjempe med nøkler de har lært fra barnsben av.

– En spennende forfatter

Sara har studert Illustrasjon på Arts University i Bournmouth, England. Hennes arbeider er moderne og uttrykksfulle, og har en sterk kulturpolitisk forankring, og viser hennes samiske kultur fra en pågående, moderne og yngre generasjons perspektiv.

DAT - samisk Bokforlag og Plateselskap er full av lovord om den samiske kunstneren og forfatteren. Boken som er nominert er egentlig en ungdomsbok, men passer også godt for voksne lesere.

– Sara er veldig flink og kreativ, og hun er utrolig kreativ også utover sitt forfatterskap, sier Kristina Utsi i DAT.

– Måtte oversette i full fart

Máret Anne Sara forteller om en hektisk måned. Hun måtte få boka oversatt fra samisk til norsk i løpet av veldig kort tid. Hun har knapt nok hatt tid til å tenke på noe annet.

– Den første norske versjonen er sikkert ikke så veldig god, for det føles som et hastverksarbeid, men innen oktober så skal en bedre versjon være klar på norsk, sier Sara.

Korte nyheter

 • Edtjieh bussem Altaste Oslose vuejieh

  Jirreden aereden tsåahka uktsie Per Aslak Luuso jïh gøøkte jeatja aelkieh bussem Altaste vuejieh. Dah edtjieh Oslose vuejedh dan åvteste dah sijhtieh almetjh viehkiedidh daelie gosse SAS ij haelehth.

  – Tjuerieh viehkiedidh gosse maehtieh, Luuso jeahta.

  Daelie gosse SAS streike åtna, gellie giertieh ij haelehth. Gellie almetjh daelie Luusose ringkieh dan åvteste dah sijhtieh meatan bussesne årroeh. Gellie aaj sijhtieh Osloste Altase dan mænngan dåeriedidh.

  Luuso ussjede dah akte dygne nuhtjieh Oslose, gosse dah leah golme vuejiji. ‘

  Lohkh vielie daaroen gïelesne daesnie:

 • Sámi magasiidna er konkurs

  Selskapet bak blant annet Sámi magasiidna isámi. Press AS ble i dag slått konkurs i Indre og Østre Finnmark tingrett. Det var to tidligere ansatte som begjærte selskapet konkurs skriver iFinnmark.

  – Vi er fremdeles på god fot, og vi har ingenting å skvære opp. Vi er nok alle lei oss for at dette ikke gikk, sier daglig leder og styreleder Jan Skoglund Paltto til iFinnmark.

  Rett før nyttår ble det klart at pressestøtten til magasinet sto i fare, og Paltto opplyste for sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors i dag at det nå er en gjeld på om lag fem millioner kroner. 4,4 millioner av disse er til Medietilsynet som har blitt krevd tilbakebetalt. Tilbakebetalingen kommer som følge av at Medietilsynet ikke mener magasinet oppfylte kravet om 48 årlige utgaver.

  Selskapet blir ansett som insolvent.

  Sámi ođasmagasiidna
  Foto: Fotomontasje: Medietilsynet