– Ingen tvangsslakt mens rettssaken pågår

Avelingsdirektør i Landbruksdirektoratet tror at Jovsset Ánte Sara ikke vil oppleve tvangsslakt av reinflokken sin før rettskraftig dom foreligger.

Magnar Evertsen

Direktør Magnar Evertsen i Landbruksdirektoratet i Alta tror ikke tvangsslakt vil bli effektuert før rettsprosessen er avsluttet.

Foto: Privat

– Jeg har stor forståelse for at han syns dette er en vanskelig sak og at vi kunne ha formulert oss i det varselet som er sendt til ham. Det er viktig å understreke at det her kun er et varsel, og det vil bli foretatt en individuell vurdering av saken hans nærmere Reindritsstyrets møte 12. september.

Det sier Magnar Evertsen, avdelingsdirektør i Landbruksdirektoratet i Alta.

– Vi i Landbruksdirektoratet vil innstille på at det ikke skal fattes noen tvangstiltak rettet mot Jovsset Ánte Sara før det foreligger en rettskraftig dom. Det er imidlertid opp til Reindriftsstyret å bestemme hva de vil vedta i denne saken, forklarer Evertsen.

Reindriftsstyret skal utføre en rekke oppgaver som er gitt i eller med hjemmel i reindriftsloven, og bidra til at myndighetene når de overordnede målene for reindriftspolitikken som er fastsatt av Stortinget.

Reindriftsdirektoratet er sekretariat for Reindriftsstyret og kommer med innstillinger til saker som behandles der.

– Skremmende

Jovsset Ánte Sara fra Kautokeino har anmeldt staten fordi han mener myndighetene har vedtatt et ugyldig øvre reintall for hans reindriftsenhet.

Sara fikk krav om å slakte flokken til 75 rein.

Sara er den første som går rettens vei i reintallssaken og han vant saken i tingretten.

Saken ble anket videre til lagmannsretten og i påvente av neste rettsrunde kommer det et forhåndsvarsel fra Landbruksdirektoratet i Alta om tvangstiltak for reduksjon av antall rein i siidaandelen til Jovsset Ánte Sara.

Reineier Jovsset Ánte Sara og adv. Trond Biti i retten

Reineier Jovsset Ánte Sara og advokat Trond Biti i retten. De vant da saken var oppe i tingretten.

Foto: Nils Henrik Måsø

Før saken til den unge reindriftsutøveren er ferdig i rettssystemet, har han fått varsel om tvangsslakt fra Reindriftsdirektoratet i Alta.

– Det er skremmmende og man mister troen på rettssystemet, sier Sara.

Varsel til tre siidaandeler

Evertsen i Reindriftsdirektoratet opplyser at det er blitt sendt tre likelynde varsler tre siidaandeler, som ikke har oppfylt reintallsreduksjonen i henhold til de vedtak som tidligere er fattet.

– Det er ganske vanlig praksis i norsk forvaltning at man ikke effektuerer saker som ikke er rettskraftig og som er under utredning i rettsapparatet. Det er likevel vanskelig for meg å spekulere hva Reindriftsstyret kommer til å ende på i denne saken, sier Evertsen.

Men hva tror du?

– Vi vil innstille for at Jovsset Ánte Sara ikke vil trenge å gjennomføre de tvangstiltakene før det foreligger en rettskraftig dom, svarer Evertsen.

Saken i lagmannsretten er berammet til januar 2017.