Hopp til innhold

– Ikke vår oppgave å melde fra

Den læstadianske menigheten mener det ikke er deres oppgave å opplyse om overgrep. Barneministeren mener loven er klinkende klar: Det skal meldes fra.

Tysfjord lensmannskontor

Den læstadianske menigheten varsler ikke politiet dersom det skulle komme til kjenne om overgrep.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

I dagens Aftenposten uttaler læstadianske menigheten i Tysfjord at de ikke har retningslinjer om å kontakte politiet dersom det skulle ligge mistanke om overgrep.

– Nei, det ser vi ikke på som vår oppgave. Men vi samtaler med foreldre og den utsatte, vi støtter dem i å gå til politi og barnevern og vi kan oppfordre dem til å ta kontakt med dem, sier Henning Eivik, kontaktperson for Den læstadianske forsamling i Tysfjord til avisa.

11 kvinner og menn, alle lulesamer, fra Tysfjord i Nordland fortalte i VG Helg om overgrep som skal være dysset ned av hensyn til gjerningspersonen, bygda eller den læstadianske menigheten.

I alt har avisen fått kunnskap om 47 historier fra kvinner og menn som alle hevder de er blitt utsatt for overgrep i barne- og ungdomsårene i løpet av de tre siste tiårene. En kvinne har siden 2012 forberedt søksmål mot Tysfjord kommune, etter at faren ble dømt for seksuelle overgrep mot henne.

Eivik sier til Aftenposten at om det dreier seg om barn, kontakter de foreldre. Dersom foreldrene er involvert i anklager, tar de kontakt med andre omsorgspersoner. Det står i retningslinjene at overgrep skal tales ihjel, ikke ties ihjel.

– Alle mistanker skal meldes fra

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne mener det ikke er et spørsmål om man skal eller ikke skal melde fra.

Solveig Horne

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Alle har en plikt til å melde fra om mistanke om overgrep mot barn. Det er straffbart å unnlate å melde fra. Mistanker skal undersøkes av politi og barnevern, sier hun til Aftenposten.

Hun berømmer de som har stått frem for å fortelle sine historier. Og at det er viktig at det er åpenhet, slik at det ikke blir dysset ned.

En rekke uavhengige kilder hevder overfor VG Helg at den læstadianske forsamlinga ikke har vist vilje til å støtte de overgrepsutsatte, og om predikanter som har større tiltro blant befolkninga enn politiet.

Kritiserer kommunen

Kommunen må tåle kritikk fra politisk hold, på måten de har håndtert disse sakene på.

– Det er ikke første gang vi har en så stor sak oppe. Flere av disse personene som omtales har stått fram før, sa formannskapsmedlem Heidi Kalvåg (Felleslista) under mandagens formannskapsmøte i Tysfjord om saken som VG skrev om på lørdag, og legger til:

– Hvorfor begynne jobben nå? Hvorfor ble ikke den startet da, for mange år siden? For mange har sagt fra. Dette kommer til å gjøre vondt. Vi må ta selvkritikk på dette. Dette kommer ikke som noen overraskelse. Det ofrene vil er å bli hørt og anerkjent, og det gjør de ennå ikke.

Også sametingsråd, Henrik Olsen, har tidligere kommet med kritikk av kommunens håndtering av det som har kommet frem.

Henrik Olsen

Sametingsråd Henrik Olsen

Foto: Johnny Andersen / NRK

– Her har man ikke hatt et hjelpeapparat som har klart å fange opp det som har skjedd. Og heller ikke tatt tak i de signalene som er kommet. Det viktigste nå er å få oversikt over om dette skjer fremdeles i dag, og deretter få det håndtert, sier samtingsråden til NRK.

Korte nyheter

 • Anna Granefjell dan jaepien åarjelsaemien kultuvrebaalhkam åådtje

  Baalka Raasten Rastah'sne juekieji.

  Jurye jiehtieh "Dïhte vihkeles goh gïele-, kultuvre- jïh vuekieguedtijem orreme, dovne sov dajveektievoetesne jïh åarjelsaemien sïebredahken åvteste."

  Granefjell lïj NRK'n voestes åarjelsaemien journaliste, skïemtjesåjhtere, lohkehtæjja, jarkoestæjja, vytnesjæjja jïh organisasjovnebarkije.

  Bilde av Anna Granefjell, vinneren av sørsamisk kulturpris 2023.
  Foto: Solveig Norberg / NRK
 • Sortland: Kommuneoverlege fraråder å drikke vann fra naturen

  Onsdag meldte Folkehelseinstituttet (FHI) at det har vært en økning i antall personer smittet av harepest.

  Det var meldt om 54 personer som var smittet av harepest i august og september, med totalt 70 personer hittil i 2023.

  Høsten er nemlig høysesong for harepest, og nå er den også påvist i Sortland.

  Mattilsynet opplyste fredag at de hadde fått positivt prøvesvar på en hare funnet i Spjutvika. Det skriver Bladet Vesterålen.

  Harepest, tularemi, kan gi langvarig sykdom hos mennesker. Mennesker kan smittes gjennom å drikke vann i naturen, eller ved kontakt med gnagere og deres ekskrementer.

  Kommuneoverlegen anbefaler følgende forholdsregler:

  – Ikke drikk vann direkte fra naturen. Vannet kan drikkes etter koking eller annen desinfeksjon.

  – Unngå kontakt med syke eller døde harer og smågnagere. Bruk hansker hvis du må håndtere døde dyr og husk god håndvask etterpå.

  – Brønner eller oppkommer må sikres mot inntrenging av overflatevann og mot dyreliv som smågnagere og fugler. Inspiser brønner og oppkommer jevnlig. Fjern døde dyr eller annen synlig forurensning umiddelbart, og ikke drikk eller bruk vannet før det er gjort tiltak for å sikre at vannet er trygt

  – Ikke fei opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta), men bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker.

  – Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med et dødt eller sykt dyr, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.

  Harepest
  Foto: Knut Fredrik Øi
 • Eieren fant elghund sin skutt

  Torsdag morgen fant jegerkollega og hundeeier Magnar Aslaksen en sørgelig opplevelse da hans elghund Loke (nær 2 år gamle) ble funnet død.

  Aslaksen var i fangst onsdag og dro med hunden sin fra hytta sin ved Idjajávrris til Nieiddaidvári fangstområde. Etter å ha gått i noen timer satte Aslaksen seg i en sandstrand for å koke kaffe. Hunden roet seg ned etter nærmere en halv time, før den luktet en elg og dro av gårde, som var siste gang Aslaksen så hunden i live.

  – Klokka var allerede litt over seks og det begynte å bli mørkt. Da jeg kom til stedet der hunden var, var det mørkt og jeg fant ikke hunden, selv om WeHunt viste at hunden var der. Det viste seg senere at jeg hadde gått bare noen få meter unna. Jeg ga opp og dro tilbake til hytta der jeg overnattet. Neste morgen dro jeg for å lete igjen, og da fant jeg hunden. Den var skutt, og det var et enormt hull rett mellom øynene, forteller Aslaksen.

  – Det første jeg tenkte på da jeg så det, var at det må ha vært en elg tyv i området og at hunden hadde funnet den. Heldigvis tok jeg en kaffepause og ble ikke med hunden, ellers kunne jeg også kanskje blitt skutt, sier Aslaksen alvorlig til Ávvir

  Aslaksen tok hunden med seg til hytta der han ringte politiet.

  Hunden ble funnet om lag 2,5 kilometer fra bilveien. Stedet ligger cirka to mil fra Karasjok, mot Lakselv. Politiet oppfordrer publikum som vet noe til å ta kontakt med dem. Dette skrev Ávvir