Hopp til innhold

– Ikke vår oppgave å melde fra

Den læstadianske menigheten mener det ikke er deres oppgave å opplyse om overgrep. Barneministeren mener loven er klinkende klar: Det skal meldes fra.

Tysfjord lensmannskontor

Den læstadianske menigheten varsler ikke politiet dersom det skulle komme til kjenne om overgrep.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

I dagens Aftenposten uttaler læstadianske menigheten i Tysfjord at de ikke har retningslinjer om å kontakte politiet dersom det skulle ligge mistanke om overgrep.

– Nei, det ser vi ikke på som vår oppgave. Men vi samtaler med foreldre og den utsatte, vi støtter dem i å gå til politi og barnevern og vi kan oppfordre dem til å ta kontakt med dem, sier Henning Eivik, kontaktperson for Den læstadianske forsamling i Tysfjord til avisa.

11 kvinner og menn, alle lulesamer, fra Tysfjord i Nordland fortalte i VG Helg om overgrep som skal være dysset ned av hensyn til gjerningspersonen, bygda eller den læstadianske menigheten.

I alt har avisen fått kunnskap om 47 historier fra kvinner og menn som alle hevder de er blitt utsatt for overgrep i barne- og ungdomsårene i løpet av de tre siste tiårene. En kvinne har siden 2012 forberedt søksmål mot Tysfjord kommune, etter at faren ble dømt for seksuelle overgrep mot henne.

Eivik sier til Aftenposten at om det dreier seg om barn, kontakter de foreldre. Dersom foreldrene er involvert i anklager, tar de kontakt med andre omsorgspersoner. Det står i retningslinjene at overgrep skal tales ihjel, ikke ties ihjel.

– Alle mistanker skal meldes fra

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne mener det ikke er et spørsmål om man skal eller ikke skal melde fra.

Solveig Horne

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Alle har en plikt til å melde fra om mistanke om overgrep mot barn. Det er straffbart å unnlate å melde fra. Mistanker skal undersøkes av politi og barnevern, sier hun til Aftenposten.

Hun berømmer de som har stått frem for å fortelle sine historier. Og at det er viktig at det er åpenhet, slik at det ikke blir dysset ned.

En rekke uavhengige kilder hevder overfor VG Helg at den læstadianske forsamlinga ikke har vist vilje til å støtte de overgrepsutsatte, og om predikanter som har større tiltro blant befolkninga enn politiet.

Kritiserer kommunen

Kommunen må tåle kritikk fra politisk hold, på måten de har håndtert disse sakene på.

– Det er ikke første gang vi har en så stor sak oppe. Flere av disse personene som omtales har stått fram før, sa formannskapsmedlem Heidi Kalvåg (Felleslista) under mandagens formannskapsmøte i Tysfjord om saken som VG skrev om på lørdag, og legger til:

– Hvorfor begynne jobben nå? Hvorfor ble ikke den startet da, for mange år siden? For mange har sagt fra. Dette kommer til å gjøre vondt. Vi må ta selvkritikk på dette. Dette kommer ikke som noen overraskelse. Det ofrene vil er å bli hørt og anerkjent, og det gjør de ennå ikke.

Også sametingsråd, Henrik Olsen, har tidligere kommet med kritikk av kommunens håndtering av det som har kommet frem.

Henrik Olsen

Sametingsråd Henrik Olsen

Foto: Johnny Andersen / NRK

– Her har man ikke hatt et hjelpeapparat som har klart å fange opp det som har skjedd. Og heller ikke tatt tak i de signalene som er kommet. Det viktigste nå er å få oversikt over om dette skjer fremdeles i dag, og deretter få det håndtert, sier samtingsråden til NRK.

Korte nyheter

 • Áigot dutkat jievjaskuolffi

  Les på norsk.

  Návuona suohkan lea addán Norgga luonddudutkan instituhttii (NINA) lobi seaivut ja girdit vuollegaččat helikopteriin suohkanis.

  Girdin dáhpáhuvvá áitojuvvon jievjaskuolfenáli dutkanprošeavtta oktavuođas.

  Girdin galgá dáhpáhuvvat suoidnemánu loahpas.

  Instituhtta lea maid ohcan helikopterlobi Hámmerfeasttas, Omasvuonas, Ráissas ja Gáivuonas, dieđiha Framtid i Nord aviisa.

 • Stuorra balloŋŋa áicojuvvon máŋgga sajis Davvi-Norggas

  Les på norsk.

  NRK lea ožžon máŋga cavgilemiid olbmuin geat leat oaidnán stuorra balloŋŋa girdimin máŋgga sajis Davvi-Norggas. Dat lea earret eará áicojuvvon Trænas, Oarjjelij Bájddáris, Bådåddjos, Evenáššis, Skánihis, Beardogoržžis ja Čáhcesullos.

  Čájehuvvo ahte Esrange Space Center Gironis lea sádden balloŋŋa. Das lea Davvi-Amerihká ulbmilin, ja lea 1,7 miljovnna kubihkkamehtera stuoris. Nu boahtá ovdan preassadieđáhusas.

  Balloŋŋa lea nu gohčoduvvon NASA BOOMS-balloŋŋa, ja dat lea stuorámus mii goassege lea sáddejuvvon Davvi-Ruoŧa gomuvuođaguovddážis.

  Balloŋŋa geavahuvvo poláraáibmogearddi røntgensuonjardeami dutkamii. Bohtosat geavahuvvojit dutkama várás.

  Balloŋŋa sáhttá girdit sullii 45,7 kilomehtera eatnama bajábealde.

  NASA BOOMS balloon skutt opp fra Kiruna, flyvende på blå himmel.
  Foto: Mattias Forsberg / SSC
 • Mii oastit ja vuovdit eambbo geavahuvvon gárvvuid

  Dađistaga eanet olbmot geavahišgohtet márkansajiid Tise ja Finn.no go vuvdet gárvvuid. Ollu gárvvut mat leat vuovdimassii, eai leat goassege geavahuvvon.

  Eambbosat vásihit ahte lea váddáset vuovdit gárvvuid lassáneami geažil.

  – Ádjána guhkit vuovdit. Ovdal manai jođánit jos almmuhin čuvlla .Muhto dalle eai lean seamma olu geavaheaddjit, muitala Tise geavaheaddji Paolla da Silva, gii lea geavahan márkansaji 2017 rájes.

  Maŋimus jagi lea Tise geavaheddjiid lohku lassánan 20 proseanttain.

  Maiddái Finn.no dieđiha ahte sis lea leamaš ollu lassáneapmi maŋemus jagiid Torget geavahusas, erenoamážit gárvvuid gávppašeamis ja vuovdimis.

  Paolla Da Silva holder en rosa kjole i hånda. Hun har på seg en stripete topp.

  Vi sel og kjøper meir brukt: – Det er kjøpars marknad no

  Stadig fleire tar i bruk marknadsplassane Tise og Finn.no for å selje kleda sine. Og mange av kleda som er til sals, har aldri vore brukte.