– Sjøsamiske interesser er tatt hensyn til

Fiskebåtredernes Forbund ser ikke behov for å stille spesielle krav fra Sametinget når det gjelder rettigheter i de norske fiskeriene.

Fiskebåt, Smørfjord, Ingar Haukenes
Foto: Piera Balto / NRK

Sametinget og Fiskeridepartementet møttes mandag 22.mars til den første konsultasjonen om Kystfiskeutvalgets utredning. Sametingspresident Egil Olli (Ap) sier bestemt at Sametinget ikke har tenkt å diskutere om kystfiskerne har rettigheteri Finnmark eller ikke, for det mener han at fiskerne har.

– Ikke behov for å stille krav

Audun Maråk

Administrerende direktør i Fiskebåtredernes Forbund Audun Maråk

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Administrerende direktør i Fiskebåtredernes Forbund Audun Maråk ser ikke behov for å stille spesielle krav fra Sametinget når det gjelder rettigheter i de norske fiskeriene.

– Dagens reguleringssystem har tatt hensyn til de sjøsamiske interessene. Alle som har deltatt historisk i torskefisket har fått en rett. De som ikke har fått en eksklusiv rett, kan delta i en åpen gruppe hvor kravene er enda lavere. Dessuten kan alle fiske til eget forbruk.

– Hva frykter dere for hvis dette kravet blir gjennomført?

– Med samme rett som Finnmarks befolkning skulle kreve rett til å høste og leve av ressursene i havet, så vil befolkningen i Nordland og på Vestlandet gjøre det samme.

– Blir ulønnsomt for alle

Maråk sier at økt deltakelse i fisket fra flere områder i Norge har som konsekvens at ingen kan leve av fisket.

– Hvis flere krever rettigheter vil det føre til en oppbygging av kapasiteten, og et ulønnsomt fiske for alle som deltar. Ingen vil være tjent med en slik utvikling.

Han sier at fiskerinæringen ikke trenger nye aktører, men at noen må ut av næringen for å unngå overkapasitet i fiskerinæringen.

– Vi har nettopp vært igjennom en storstilt strukturering, nedbygging av overkapasiteten i fiskerinæringen, og da trenger vi ikke nye aktører inn. Det er dessverre slik at enda flere må ut av næringen.

– Hva gjør dere for å påvirke regjeringen at dette kravet ikke gjennomføres?

– Vi har gitt vår uttalelse i fobindelse med at innstillingen var på høring. Vi går ut i fra at regjeringen lytter til gode argumenter og bygger videre på den politikken som så langt har vært ført og som ivaretar sjøsamiske hensyn på en god måte.

– Trålere må ut, ikke kystflåten

Arne Pedersen

Nestleder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Nestleder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen, reagerer sterkt på påstandene fra Fiskebåtredernes Forbund om at Kystfiskeutvalgets innstilling om en lovfestet fiskerett til finnmarkinger vil gi en overkapasitet i fiskeriene.

– Han tar feil. Vi er for få fiskere langs kysten til å kunne opprettholde arbeid og sysselsetting. Hvis han mener det er riktig, så bør han begynne med å plukke ut sine egne medlemmer først og ikke forsøke å dytte ut kystfiskerne. Han bør plukke ut trålerflåten.

– Er ikke det et felles ansvar å unngå at det blir overkapasitet i fiskerinæringen?

– Det er et felles ansvar og det er først og fremst regjeringens ansvar. Hvis regjeringen har arbeid til alle som en av sine fanesaker, så bør de satse på kystflåten.

Korte nyheter

 • Riddu Riđus doalut

  Riddu Riđu lea ráhkkanišgoahtán boahtte gease doaluide sámi lágidemiiguin sihke Olmmáivákkis ja Romssas. Katarina Barruk, stand up šovva Reaškkas ja juovlakonsearta Kajsa Baltoin, dan fállet ovdal juovllaid. Boahttevahkkus besset olbmot Olmmáivákkis vásihit Katarina Barruka ja su joavkku.

  Katarina Barruk
  Foto: NRK
 • Ruhta sámi girječálliide

  Sámediggeráđđi lea juolludan 250 000 ruvnno searvái Foreninga Samiske Forfattere/Searvi sámi girječálliide. Ruđat galget mannat searvvi doibmii. Searvi vuođđuduvvui 2019:s, ja lea rabas buot sámi girječálliide, sihke čáppagirjjálašvuođas ja fágagirjjálašvuođas, beroškeahttá gielas. Searvvi áigumuš lea ovdánahttit sámi girječálliid ja sámi girjjálašvuođa. Searvvis lea leamaš alla doaibmadássi juo ásaheami rájes, ja dat bargá viidát girjjálašvuođa oktavuođas. Dan čállá Sámediggi preassadieđáhusastis.

  Det stemmes i plenumssalen på Sametinget
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Eai jáhke dálkkádatrievdamiidda

  Juohke guoktenuppelogát norgalaš ii jáhke, ahte olbmot dagahit dálkkádatrievdamiid maid vásihat miehtá máilmme. – ONa dálkkádatdutkit navdet olbmo sáhttit rievdadit dálkkádaga. Dat gal ii leat vejolaš, lohká juoigannásti Johan Anders Bær. Son navdá beaivváža ja luonddu stivret dálkkádaga, iige olmmoš.