– Ikke naturlig å ha med Sametinget

Fylkesråd imøtegår kritikken fra Sametinget, etter at samenes parlament ble utelatt i Nordnorsk Råd.

Nordnorsk Råd

Med i bildet f.v.; Fylkesordfører Finnmark Runar Sjåstad, fylkesrådsleder Troms, Line Fusdahl og fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.

Foto: Nordland fylkeskommune

– Ved neste møte med fylkeskommunene kommer vi til å be om en forklaring på hvorfor Sametinget ikke er invitert med i Nordnorsk Råd, sier Sametingsråd, Ann-Mari Thomassen.

Det nye nordnorske samarbeidsorganet Nordnorsk Råd ble etablert onsdag i forrige uke.

Det er den politiske toppledelsen i Nordland, Troms og Finnmark som står bak rådet, og hensikten er å samordne, styrke og fremme saker som er av felles betydning for landsdelen.

– Alle saker berører samer

Ann-Mari Thomassen

Sametingsråd, Ann-Mari Thomassen er skuffet over at Sametinget ikke er inkludert i det nye samarbeidsorganet i nord, Nordnorsk Råd.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sametinget er forundret over at de ikke er med i dette fellesskapet.

– I et slikt forum forutsetter jeg at det er saker av felles interesse for nordområdene, for Nord-Norge som region og i dette området bor det blant annet både samer og nordmenn, og derfor mener vi at Sametinget burde vært med i dette fellesskapet, sier Thomassen.

Thomassen minner om at nær sagt alle nordnorske saker berører også samiske interesser, på en eller annen måte.

– Sametinget jobber nasjonalt

Tomas Norvoll

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll mener det allerede er god kommunikasjon mellom Sametinget og de nordnorske fylkene. Det er derfor etter hans syn ikke nødvendig å ha med Sametinget i Nordnorsk Råd.

Foto: Sander Andersen / NRK

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, mener det ikke er naturlig å ta med Sametinget i dette samarbeidet.

– Sametinget er jo et nasjonalt organ som dekker hele landet, mens Nordnorsk Råd er et samarbeidsarena for de tre nordnorske fylkeskommunene, sier Norvoll.

Han påpeker at de nordnorske fylkeskommunene allerede har et godt samarbeid med Sametinget, som også er regulert gjennom egne samarbeidsavtaler.