NRK Meny
Normal

– Ikke kommunalt ansvar å sponse det samiske nasjonalteateret

– Kommunen har lappet på bygget hvor Beaivváš samiske nasjonalteater holder hus i årevis med resultat i at straks ett område er fikset begynner skipet å ta inn vann andre steder, sier stortingsrepresentant Kåre Simensen (Ap).

Kåre Simensen om Beaivváš

Kåre Simensen (Ap) reagerer på at kommunen må sponse det samiske nasjonalteateret.

Foto: Fotomontasje: NRK

Stortingsrepresentant Kåre Simensen (Ap) reagerer på at kommunen må sponse teateret og han har i går sendt et spørsmål til kulturminister Linda Helleland om hva hun kan bidra med for at det samiske folket fortsatt skal kunne ha sitt eget teater.

«Fra kommunens side har de verken økonomiske midler til å holde på slik eller mulighet til å prioritere vekk andre lovpålagte oppgaver.», skriver Simensen til kulturministeren.

Teatersalen i Kulturhuset i Kautokeino er stengt

Teatersalen i Kulturhuset i Kautokeino er stengt

Foto: Kjell Are Guttorm/NRK

Stengte bygget på grunn av muggsopp og lekkasje

Kautokeino kommunes hovedverneombud stengte på onsdag store deler av Kulturhuset i Kautokeino, hvor Beaivváš samiske nasjonalteater holder til. . Dette gjorde han på grunn av helserisiko forårsaket av muggsopp og vannlekkasje. Beaivváš har allerede måttet avlyse en forestilling, og de kan ikke lenger bruke kultursalen, hvor de skulle i gang med å forberede et nytt stykke.

Det er Kautokeino kommune som leier ut bygget til Beaivváš gjennom en ordning der de yter tilsvarende sum i tilskudd til teateret, slik at teateret regnskapsmessig har bygget gratis til sin disposisjon inkl. vedlikehold.

Medregnet øvrige tekniske driftsutgifter bidrar kommunen årlig med godt over en million direkte til bygningsdrift. Sametinget finansierer det kunstneriske innholdet. For 2016 har de som ROBEK-kommune i tillegg søkt Fylkesmannen om tillatelse til låneopptak for utbedringer av Kulturhuset, denne gang på ca 570.000 kroner.

Ikte ožžo Sámi Nášunála teahtera neavttárat ja bargit diedu ahte eai beasa lahkonit ge šat teáhtersála ja lávddi. Guhká leat seamma bargit curvon ahte dárbbašit odda vistti, muhto sin jietna ii gullo eiseváldiide

«Ikke et kommunalt ansvar»

Selv om Kautokeino kommune er en stolt og langvarig partner av Beaivváš stiller Simensen spørsmål til kulturministeren om hvorfor de som kommune må "sponse" samiske teaterforestillinger for hele Norge (og Norden), det burde jo på ingen måte være et kommunalt ansvar, spør Simensen. Det er ordfører i Kautokeino Johan Vasara enig i.

– Jeg undrer meg på om det er et kommunalt ansvar, men vi gjør det fordi vi vil støtte teateret, sier Vasara.

Johan Vasara

Ordfører i Kautokeino Johan Vasara

Foto: Kjell Are Guttorm/NRK

Ordføreren har vært i kontakt med bekjente i byrådet i Oslo der de var krystallklar på at Nasjonalteateret er en nasjonal institusjon som Oslo kommune økonomisk ikke bærer noe ansvar for.

«Jeg er enig med ordføreren når han uttrykker et klart og tydelig ønske om at tilsvarende burde gjelde for Beaivváš samiske nasjonalteater», skriver Simensen til ministeren.

Skal legge strategi for arbeidet videre

Beaivváš har lenge jobbet for å få et eget teaterbygg. De sendte i 2014 søknad til Sametinget og Kulturdepartementet om å igangsette forprosjekt til bygging av nytt teaterhus , men regjeringen har fortsatt ikke bevilget penger til dette.

Kautokeino kommune har møte med Beaivváš tirsdag i neste uke og med sametingsrådet dagen etter det igjen for å diskutere situasjonen som har oppstått. Der skal man sette politiske strategier for arbeidet videre for å få et nytt teaterbygg til Beaivváš samiske nasjonalteater.

– Jeg synes det nå er på tide å se på alternative løsninger til at teaterhuset kan realiseres. En mulighet er husleiefinansiering. Det betyr at Sametinget garanterer en del av sametingsbudsjettet over lengre tid til husleie til Beaivváš. Det kan føre til at ting begynner å løse seg, sier ordfører i Kautokeino Johan Vasara.

– Én ting er i alle fall helt klart; nå må det nye teaterbygget til Beaivváš realiseres. Vi kan ikke lenger akseptere at det samiske nasjonalteateret ikke har en skikkelig scene.

Aili Keskitalo
Foto: Máret Eli Buljo / NRK

Ber om fortgang

Også Sametinget er svært bekymret for situasjonen ved Beaivváš og de lokalene de har i dag.

– Vi ber nå om at det blir fortgang i planene om nytt bygg til Beaivváš, det er rett og slett prekært med oppstart av planleggingen av bygget, sier sametingsråd Henrik Olsen.

Sametingspresident AIi Keskitalo tok opp situasjonen i sitt møte med kulturministeren torsdag 28. april.

– Kulturdepartementet følger saken, de visste om den akutte situasjonen til Beaivváš, og de vil møte oss og Beaivváš for å diskutere hvilke muligheter man har og hvordan man skal løse dagens situasjon, forteller Aili Keskitalo til lokalradioen i Kautokeino - GLR.