NRK Meny
Normal

Sier nei til Sametinget

Sametinget er ikke klar til å overta forvaltningen av reindrifta. Det mener reineiere som er kandidater ved sametingsvalget.

Reinsdyr på Nordkynhalvøya
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Mathis Nilsen Eira

Mathis Nilsen Eira (NSR).

Foto: NSR

– Nei, tiden er ikke moden, sier både Mathis Nilsen Eira (NSR) og Magne Ballovara (Sp).

Reindriftsutøverne som er aktive politikere, mener Sametinget kan engasjere seg på andre måter i forhold til reindriftsnæringen.

– Blant annet er det bra om Sametinget er med under forhandlingene mellom Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) og staten om reindriftsavtalen, sier Ballovara til NRK Sámi Radio.

– Mislykket

Det var Høyres Knut Roger Hanssen som i helga sa at han ikke var fremmed for at Sametinget kunne overta forvaltningen av reindrifta.

– Landbruksdepartementet, reindriftsstyret og Reindriftsforvaltningen har ikke lykkes i sitt arbeid, sa Hanssen til NRK .

Høyre mener reindrifta må flyttes til et annet departement. Partiet har ikke programfestet at Sametinget skal forvalte reindrifta i framtida. Det heter derimot at "det bør utvises stor varsomhet i å overføre ytterligere myndighet til Sametinget".

Trenger kompetanse og myndighet

Samenes Folkeforbund (SFF) har programfestet at Sametinget "må få tilført større avgjørelsesmyndighet innenfor reindrifta".

Geir Vorren

Geir Vorren (SFF).

Foto: Samenes Folkeforbund

– Reindrifta har selv kjørt seg i et blindspor, og dagens forvaltning fungerer ikke. Vi gjør ikke dette for å overstyre reindrifta, men fordi vi tror at Sametinget kunne ha løst mange av problemene som næringen selv har skapt, sier Geir Mikal Vorren - toppkandidaten for SFF i valgkrets 1.

Vorren tar imidlertid et stort forbehold:

– Sametinget har i dag ikke kompetansen som trengs for å forvalte reindrifta på en god måte. Det må få tilført kompetanse og myndighet, og dermed også nødvendige midler slik at det er rustet til å være organet som skal styre reindrifta, sier han til NRK.

SFF-kandidaten viser til at han har god kontakt med folk i reindrifta når han begrunner sitt syn om Sametingets manglende kompetanse.

– Reindriftsorganisasjonen er best

Sp-politiker Magne Ballovara fra Tana mener det er Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) som har den beste forutsetningen til å ivareta næringens interesser.

Magne Ballovara

Magne Ballovara (Sp).

Foto: Thoralf Balto / NRK

– NRL har folk fra hele landet med i blant annet styret, og kan dermed sørge for en helhetlig politikk. Sametinget følger jo med under forhandlingene mellom staten og NRL, og slik får det innblikk i det som skjer. Ser vi på politikerne i Sametinget, så er det ikke gitt at de har godt nok innblikk i reindrifta over hele landet, sier han til NRK.

– Må utredes grundig

NSR-kandidat Mathis Nilsen Eira sier spørsmålet om framtidig forvaltning ble drøftet under arbeidet med den nye reindriftsloven.

– Jeg mener det først og fremst er viktig å få utredet reindriftas rettigheter. Dessuten bør det oppnevnes en reindriftskommisjon. Når dette er gjort, kan man diskutere hvem som bør forvalte reindrifta. Jeg synes ikke tiden er moden for å la Sametinget forvalte den, sier han.

Eira sier at reindrifta har kontakt med flere ulike departementer.

– Selv om det er Landbruksdepartementet som har ansvaret, har forholder reindrifta seg til mange andre departementer også, sier han.