– Ii leat áittadilli

– Ii oro leamen mihkkige mii dagaha ahte Romssa fylkkas lea áittadilli, nu dadjá Romssa fylkka politiijameašttir, Ole B. Sæverud.

Ikte dat muitalii PST ahte sii ledje bajidan gearggusvuođa Norggas, ja dan sii dahke go šattai eanet eahpesihkkaris dilli maŋŋá Parisa terrordáhpáhusaid.

Sæverud dadjá ahte lea dehálaš ráhkkanit dasa jus Norggas rievdá áittadilli.