– Ii ábut leat ila duostil

Nu lohká nuorra sámi politihkkár Per Jonas Partapuoli gii otne searvvai dálkkádatčalmmustahttimiI Parisas, Frankriikkas.

Per Jonas Partapuoli

Per Jonas Partapuoli searvvai dálkkádatčalmmustahttimis Parisas.

Máŋga duhát olbmo ledje sotnabeaivvi čoahkkanan Parisa guovddážiI čalmmustahttit dálkkádatáššiid dál ovdal go máilmmi dálkkádatkonferánsa álgá.

Šattai moivi

Vaikko politiijat ledje gieldan olbmuid čađaheames plánejuvvon dálkkádatvázzima maŋŋel terrordaguid mat dáhpáhuvve Parisas badjelaš guokte vahku áigi, de hálidedje olbmot juogaládje čájehit oainnuideaset.

Geahča filbmaoasáža čalmmustahttimis:

Demonstrasjon i Paris i forbindelse med klimakonferansen cop21

Filbmaoasáš dálkkádatčalmmustahttimis Parisas Frankriikkas.

Ovttastuvvan našuvnnaid álgoálbmotjoavku geat sotnabeaivve ledje čoahkkinastime, mearridedje sáddet muhtimiid dán čalmmustahttimii, muhto sii ledje mannan fas čoahkkinbáikái go moivvit buolláje.

Poltiijat gárte bissehit čalmmustahttima, mii juo gárttai miellačájeheapmin, go ráfálaš dálkkádatčalmmustahttin goitge šattai eará go ráfálaš.

Geahča áššis movt politiijat geahččaledje bissehit miellačájehemiid: Tåregass mot demonstranter i Paris

Korte nyheter

 • Dokumentára seksuálalaš veahkaválddis

  Guokte sámi nissona muitaleaba "The Silence in Sápmi" filmmas seksuálalaš veahkaválddi birra maid soai leaba vásihan ja go leat geahččalan jávohuhttit sudno. Dokumentárafilmmas muitaleaba Ida Labba Persson ja Marion Anne Mienna Rimpi vásáhusain, ja filbmadahkki lea Liselotte Wajstedt lea geavahan gávcci jagi filmma gárvvistit, mii dál čájehuvvo TIFF doaluin. Loga eambbo dás

  Regissør Liselotte Waistedt.
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK
 • Eai lágit heargevuodjin-NM

  Dán jagi eai šatta Norggameašttirgilvvut heargevuodjimis ja njoarosteamis Romssas, leat lágideaddjit mearridan. Dát doalut galge lágiduvvot guovvamánu viđát ja guđát beivviid, muhto koronaeastadan-njuolggadusaid dihte ja go vurdet konronjoammuma ain lassánit, de eai šatta gilvvut. Dán dieđihit Midnight Sun Marathon vuođđudusas ja Sámiid Valáštallanlihtus, geat jahkásaččat lágidit gilvvuid.

  NM reinkappkjøring 2019, Tromsø
  Foto: Thomas Sirevåg
 • Buohcceviesuin ekonomálaš hástalusat

  Finnmárkku Buohcciviesus leat ekonomalaš hástalusat ja dilli lea korona rohtodávdda áiggis vearránan. Go buohcciviessu ja klinihkat eai beasa buhcciid dikšut, de ii leat dienas. Dál juolluda ráđđehus beannot miljárdda kruvnna sturrosaš heahteruđa buohcceviesuide. Sii gal dárbbašit heahteruđa stáhtas, lohká Finnmárkku Buohcciviesu personálahoavdda Kenneth Grav.

  Finnmarkssykehuset Hammerfest
  Foto: Allan Klo / NRK