NRK Meny
Normal

– Hvorfor skal de spare penger på oss?

Tysfjord kommune skal spare 13 millioner kroner neste år. I morgen skal kommunestyret debattere innsparingene. Ett av forslagene er å flytte alle heltids omsorgsplasser fra Storjord til Drag.

84-årige Johanne Holm ved omsorgsboligene på Storjord i Tysfjord blir harm ved tanken på at de kansk

84-årige Johanne Holm ved omsorgsboligene på Storjord i Tysfjord blir harm ved tanken på at de kanskje blir tvangsflyttet til Drag.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Aldri i livet. Jeg flytter ikke. Ikke tale om. Skal vi forlate disse gjeve boligene vi har her? Jeg stortrives her. Og så er jeg jo herfra. Jeg er den første som kom hit. Og jeg forlater ikke det her.

Men Tysfjord kommune må jo spare penger?

– Ja, men skal de gjøre det på oss? Ikke tale om.

Uverdig

Fortvilelsen og harmen ved tanken på at Johanne Holm og de seks andre beboerne ved omsorgssenteret på Storjord må flytte 35 kilometer til Drag er ikke til å feil av. I tillegg til beboerne ved senteret vil flere eldre som bor hjemme og får sine ytelser gjennom hjemmetjenesten, bli rammet.

Datter Marit Holm Nilsen er skuffet og fortvilt over tankegangen til Tysfjords politikere.

– Dette handler først og fremst om verdighet. Man skal ikke rykke folk opp med rota. Det er en uverdig behandling av de eldre å flytte dem fra der de er trygge, og der de trives og har sine nærmeste. Og så flytte dem til en brakketilværelse. Skal man ikke vise verdighet for de eldre?

Kniven på strupen

13 millioner kroner skal innspares. 10 årsverk i kommunen skal vekk. Det blir kutt i fritidstilbudene, og økte gebyrer til befolkningen. Det er Tysfjord kommunes kamfer både til sine egne ansatte, og til innbyggerne. Atter en gang er Tysfjord kommune satt under administrasjon av Fylkesmannen, og fått kniven på strupen. Her må det spares.

Tysfjord kommune med ordfører Tor Asgeir Johansen i spissen ser seg nødt til å gå på sparebluss.

Tysfjord kommune med ordfører Tor Asgeir Johansen i spissen ser seg nødt til å gå på sparebluss.

Foto: Sander Andersen / NRK

Ordfører Tor-Asgeir Johansen (Ap) ser ingen annen vei ut av uføret enn å flytte de med behov for heldøgns omsorg fra Storjord til Drag, øke de kommunale gebyrene og kutte på fritidstilbud som særlig rammer barn og unge.

– Kommunens driftsutgifter er langt høyere enn inntektene. Vi går skeiv 800.000 til en million per måned. Flertallsforslaget fra formannskapet prøver på best mulig måte å ta ned drifta, ta ned på kostnadene.

Les også: Derfor er det økonomisk krise i Tysfjord

Konteiner-løsning

Ordføreren synes dette er tungt, og innrømmer at det må gå ut over noen. I dette tilfellet vil de eldre ved omsorgssenteret på Storjord få kjenne det mest.

– I 2012 gjorde kommunestyret et vedtak at heldøgns omsorg skal være på to steder i kommunen: Kjøpsvik og Drag. Det er nå man ser muligheten for å få dette gjort. I praksis vil det si at Dragstunet skal styrkes. Det ligger et skissert forslag å sette opp en midlertidig løsning for å komme i gang med denne prosessen. Det kan være litt uheldig det også med at man snakker om midlertidige løsninger. For det er i media snakk om en konteiner-løsning. Men jeg vil jo understreke at vi ikke foretar oss noe før man har et skikkelig tilbud å flytte inn i.

Har dere regnet ut at denne løsningen er billigere enn å la heldøgns omsorg være på Storjord?

– Når formannskapet ga klarsignal til administrasjonen om å se gjennom alle tenkelige måter, så har administrasjonen fremmet et forslag til oss om at dersom vi gjør dette, anser de en halvårlig besparelse på en million. Det slår inn for fullt fra 2016, og vil gi en besparelse på to millioner årlig.

– Deler ikke ordføreren den smerten det vil være å bli rykket opp og bli flyttet til Drag?

– Jeg deler den fullt ut. Det er klart jeg forstår at dette opptar folk. Og de eldre som har et pleiebehov må flytte. Jeg legger til at det ikke er tvang, men skal de ha heldøgns omsorg vil det bli lokalisert til to steder i kommunen.

Les også: Tysfjord foreslår å kutte 10 årsverk – kan ramme barn og eldre

Det blir nok ei råd

Fortvilelsen og bekymringen for å bli tvangsflytet preger 84-årige Johanne Holm. Men hun trøster seg med sin gudstro, og det hun kaller for en hjelper i livet.

– Jeg har en hjelper i livet. Jeg tror på Gud. Mange ganger knepper jeg hendene og ber. Og nå vil jeg ha hjelp. Det blir nok ei råd, sier hun lavmælt.

Torsdag skal neste års budsjett til behandling i kommunestyret.

NRK har forsøkt å få kommentar fra opposisjonen i kommunestyret i Tysfjord uten å lykkes.