– Hverdagen til russiske urfolk blir stadig verre

København (NRK): Det er et dystert bilde av situasjonen for russiske urfolk tidligere visepresident i den russiske urfolksorganisasjonen RAIPON hadde å berette om i et møte i København i går.

Pavel Sulyandziga

Urfolkslederen Pavel Sulyandziga er nå i København i Danmark for å fortelle om situasjonen blant russiske urfolk. – Situasjonen er veldig dårlig, sier han.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Nå for tiden er det farlig å jobbe med menneskerettigheter i Russland. Urfolk som jobber for sine rettigheter og har kontakt med internasjonale organisasjoner blir stemplet som utenlandske spioner, blir anholdt av politiet og kan miste jobben sin, opplyste urfolkslederen Pavel Sulyandziga på et møte i København i går.

Møtet ble arrangert av International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) i organisasjonens lokaler i København.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

IWGIA-bygget i København

IWGIA holder til i en bygård litt utenfor København sentrum. Her får urfolk fra hele verden fortelle om sin kamp for menneskerettigheter.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Bare det å være med på et slikt møte kan være farlig. En av møtedeltagerne på dette møtet ble stoppet på tollen da han skulle reise til København. I 20 minutter måtte han svare på spørsmål om hensikten med utenlandsreisen før han slapp forbi, opplyser Sulyandziga.

NRK har snakket med møtedeltageren og fått verifisert hendelsen. Vi har imidlertid valgt å ikke offentliggjøre møtedeltagerens navn, fordi vedkommende frykter at passet hans vil bli klippet i stykker når han vender tilbake til Russland hvis han står frem i utenlandske medier og forteller om hendelsen.

Kriminaletterforskning etter Alta-møtet

Gregory Ledkov ble i slutten av mars 2013 valgt som ny president i den russiske urfolksorganisasjonen RAIPON etter et thrillervalg, som angivelig skal være iscenesatt av Moskva.

Sulyandziga var motkandidat, men i tredje valgrunde skal han ha blitt tvunget til å trekke seg.

– RAIPON er siden blitt til et instrument for makten, hevder Sulyandziga.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Pavel Sulyandziga

I 2013 deltok Pavel Sulyandziga i et stort internasjonalt urfolksmøte i Alta i Finnmark. Deltagelsen på møtet har ført til store problemer for ham.

Foto: Pressebilde / RAIPON

I juni 2013 deltok nibarnsfaren Pavel Sulyandziga sammen med to andre russiske urfolksaktivister i en internasjonal urfolkskonferanse i Alta i Finnmark.

Han har hatt store problemer etter at han vendte tilbake til sitt hjem i Pozharsky distriktet i Primorsky Kray regionen helt sørøst i Russland.

– Fra RAIPON ble det hevdet at jeg hadde uttalt at russiske urfolk ville løsrive seg fra Russland, noe jeg aldri har sagt. For å bevise at dette ikke stemte, måtte jeg bestille video fra arrangørene. Da fikk retten selv sjekke hva jeg egentlig sa, og dermed vant jeg rettssaken, opplyser Sulyandziga.

Nå beskyldes også den lokale organisasjonen Sulyandziga leder for å drive med spionasje for fremmede makter. Myndighetene bruker den nye spionloven mot Solyandziga. Denne loven ble vedtatt i 2012.

Bekymret for russiske urfolk

IWGIA ble opprettet i 1968 som en ikke-regjerende (non-governmental) menneskerettsorganisasjon. Organisasjonen har siden da støttet kampen for urfolks menneskerettigheter, selvbestemmelse, rett til sine egne territorier, kontroll over sitt landområde og sine egne russurser og retten til utvikling.

Kathrin Wessendorf

BEKYMRET: Kathrin Wessendorf, IWGIA.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Kathrin Wessendorf er klima og programkoordinator i IWGIA, og hun er bekymret.

– Utviklingen til russiske urfolk går dessverre feil vei, og i IWGIA er vi veldig bekymret. I dag har vi nok en gang fått høre flere rystende vitnesbyrd om om brudd på menneskerettigheter og urfolks rettigheter, fastslår Wessendorf.

Hun mener det er viktig at russiske urfolksaktivister får muligheten til å fortelle om disse angivelige menneskerettighetsbruddene.

Samerådet har samarbeid både med RAIPON og andre russiske urfolksorganisasjoner gjennom internasjonale fora i flere år.

Samerådets president, Áile Jávo, sier at det som kom frem i gårsdagens møte er kjente saker for dem.

Áile Jávo

BEKYMRET: President i Samerådet Áile Jávo.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi har tatt opp brudd på menneskerettigheter i Russland med russiske myndigheter når vi har møtt dem i Arktisk råd. Det vil vi fortsette med, lover Jávo.

Nå hevdes det at RAIPON er blitt overtatt av et urfolksfientlig styre. Dere har i flere år samarbeidet med organisasjonen. Hvordan blir det med dette samarbeidet i fremtiden?

– Vi kommer til å fortsette samarbeidet med RAIPON. Det er ikke opp til oss å velge organisasjonens ledere. Det er helt og holdent opp til dem selv, understreker Jávo.