– Tana Høyre snakker med to tunger

– For oss velgere er det vanskelig å vite hvem vi skal tro på, ordfører- eller varaordførerkandidaten, sier 85-årige Olaf Hansen fra Båteng.

Olaf Hansen og møteleder Marit Laila Anti

OPPGITT: 85-årige Olaf Hansen fra Båteng er oppgitt over kranglingen mellom politikerne. – Vi vil ha løsninger, sa Olaf Hansen på valgmøtet i Sirma. Møteleder Marit Laila Anti fikk mye ros for måten å lede møtet på.

Foto: FOTO: Nils Henrik Måsø / NRK

HØR:

Han mener at Tana Høyre snakker med to tunger i forhold til fremtidig helse- og omsorgstjeneste i Tana.

HØR:

Kommunevalgmøte i Sirma, 22.08.2011

NEI TIL NEDLEGGING: Høyres varaordførerkandidat Kåre Breivik, mener det vil være å legge ned Polmak - og Austertana aldershjem.

Foto: FOTO: Nils Henrik Måsø / NRK

På folkemøtet som Sirma bygdelag arrangerte tirsdag, sa partiets varaordførerkandidat Kåre Breivik, at det vil være viktig å beholde den desentraliserte helse- og omsorgstjenesten i kommunen.

– Jeg er uenig i at alt skal samles til Tanabru.

– Hvorfor det?

– Fordi det ikke er faglig forsvarlig, svarer Breivik.

Motsatt syn

Men Høyres ordførerkandidat, Tone Orvik Kollstrøm, har et helt motsatt syn.

– Jeg mener det er viktig å samle alt på en plass for å få et stort og godt fagmiljø. Dette er viktig for å kunne gi god kvalitet i omsorgstjenesten til de eldre i Tana, svarer Orvik Kollstrøm.

HØR:

Tone Orvik Kollstrøm

JA TIL NEDLEGGING: Høyres ordførerkandidat, Tone Orvik Kollstrøm, vil legge ned Polmak- og Austertana aldershjem og samle helse- og omsorgstjenesten til Tanabru. FOTO: Erik Brenli, Ságat.

Foto: FOTO: Erik Brenli / Ságat

Til daglig jobber hun som avdelingsleder ved Polmak alders- og sykehjem. Likevel er hun ikke redd for å si at det vil være riktig å legge ned både denne institusjonen og aldershjemmet i Austertana.

– Får ikke tak i fagfolk

– Det er stor konkurranse om fagfolk. Slik helse- og omsorgstjenesten er organisert på i dag, så klarer vi ikke denne konkurransen med andre kommuner. Det merker vi daglig. Vi sliter med å få tak i fagfolk, forteller Kollstrøm.

Hun mener det vil bli lettere å rekruttere fagfolk dersom helse- og omsorgstjenesten sentraliseres til Tanabru.

– Dette kan umulig være riktig, svarer Kåre Breivik.

– Vi får stadig flere og flere eldre i Tana, også ute i distriktene, som trenger omsorgstjenestetilbud. Da er svaret per dags dato ikke å legge ned institusjoner, mener Breivik.

– Oppgitt over kranglingen

Olaf Hansen rister oppgitt på hodet.

– Hvem skal vi velgere tro på, ordfører- eller varaordførerkandidaten? Høyre er et såpass betydningsfullt parti, at velgere har krav på klare svar.

Men Kåre Breivik forteller at partiet ennå ikke har tatt et endelig standpunkt.

– Jeg håper mitt syn vinner frem.

Tone Orvik Kollstrøm mener derimot at det er hennes syn som er gjeldende i Tana Høyre.

– Det kan man si.

Olaf Hansen er lei av all den kranglingen mellom politikerne, og mener at ordtaket "kua dør mens gresset gror" passer godt i denne sammenheng.