– Høy inntekt skaper ikke avstand

Marianne Balto er en av samepolitikerne som har høyest inntekt. Topplista domineres imidlertid av menn.

Her er "Topp 20-lista"

Marianne Balto
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– I 2007 valgte jeg å selge en del aksjefond da disse var på topp og rett før krakket kom. Dette er med i mitt inntektsgrunnlag for det året, forteller Balto til NRK Sámi Radio.

Hun er Sametingets visepresident og Aps kandidat til det samme vervet.

Balto er bare en av fem kvinner som er på "Topp-20-lista". Både inntekts-, formue- og skattestatistikken domineres av mannlige kandidater.

Marianne Balto forteller at hun de siste ti årene har hatt rimelig høy inntekt.

– Skaper ikke avstand

Visepresidenten har høyere utdanning innen økonomi og ledelse. Inntekten hennes ligger over gjennomsnittsinntekten til sametingskanidatene som var 223.920 kr i 2007. Inntekten hennes var 734.152 kr.

Penger
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Balto tror ikke forskjellen er med på å skape avstand mellom politikere og "vanlige folk".

– Jeg har ikke inntrykk av at sametingspolitikere havner på den øvre delen av inntektsoversikten; en og annen kanskje sporadisk. Men det er ikke det jevne bildet. Folk som velger å satse, tjener penger. Jeg har ikke fått noen negative tilbakemeldinger. I dag er det lov å tjene penger, sier hun.

En oversikt NRK Sámi Radio har utarbeidet, viser at de mannlige kandidatene har høyere inntekt og større formue enn de kvinnelige kandidatene . Marianne Balto mener dette viser det generelle bildet av samfunnet. Hun er imidlertid glad for at forskjellene ikke er så store i det samiske samfunnet.

– Det jobbes på flere felt for å få jevnet ut forskjellene. Sametinget bidrar blant annet med å hjelpe kvinnelige etablerere til næringsvirksomhet. Vi arbeider også for å hindre at gutter dropper videregående utdanning, og dette er med på å heve utdanningsnivået for menn, sier Ap-politikeren.

– Viktig for likestillingen

Aili Keskitalo er NSRs presidentkandidat. Hun synes inntekten er passelig i forhold til utdanningen hun har, og i forhold til gjelda hun har bygd opp. I 2007 var inntekten hennes 671.989 kr.

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg synes ikke jeg er veldig mye bedre stilt enn mange andre, sier hun.

Hun sier avstanden mellom samiske politikere og "folk flest" er mye mindre enn i landet forøvrig.

Oversikten NRK har utarbeidet viser at det er mindre forskjell mellom samisk kvinner og samiske menn, enn det generelle inntektsstatistikker for landet forøvrig viser.

– Jeg er for likelønn. Likevel er jeg glad for at mange samiske kvinner har en stor økonomisk selvstendighet. Jeg tror dette er viktig for likestillingen i Sápmi, sier Keskitalo.

Voksne menn i fast arbeid

Ole Mathis Hetta er 3. kandidat på NSRs liste i valgkrets 7. I denne valgkretsen er det størst forskjell mellom mannlige og kvinnelige kandidater. Mennenes snittinntekt i 2007 var 349.548 kr, mens kvinnenes var 198.060 kr. Dette utgjør bare 57 prosent av mennens inntekt.

Ole Mathis Hetta

Ole Mathis Hetta.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg tror forskjellen kan ha noe med alder å gjøre. Flere av de mannlige kandidatene er voksne folk som er ferdige med sin utdannelse og har fast jobb. Mange av de kvinnelige kandidatene har vært studenter eller delvis hjemmeværende småbarnsmødre, sier Hetta til NRK.

Han tror også mange av kvinnene som har tatt utdanning sørpå, reiser nordover og får gode jobber.

– Derfor blir forskjellen mellom kvinner og menn mindre i Sápmi, sier Hetta.