– Historieforfalskning av Frp

Professor Ole Henrik Magga tar alvorlig Frps påstander om at samene ikke er en urbefolkning her i landet.

Ole Henrik Magga
Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Frps stortingsrepresentant Per Willy Amundsen har hevdet at det var to befolkninger på Nordkalotten før den samiske befolkning kom dit.

Dette er historieforfalskning, sier professor Ole Henrik Magga.

HØR: Hele intervjuet med Ole Henrik Magga

– Alvorlig påstand

– Spørsmålet er ikke hvilken orden i en eventuell nummer fra istidens eller verdens begynnelse de forskjellige folkene var her, det kan ingen vite sikkert. Men om det er snakk om urfolkstatus så er spørsmålet, var det samiske folket der da staten Norge ble etablert, og derom er det ingen tvil. Samene var der på den tiden og antakelig lenge før, det er godt historisk dokumentert.

– Hvor alvorlig ser du på disse påstandene?

– Jeg ser alvorlig på det, ikke som en vitenskapelig eller historiefaglig påstand, men som et politisk uttrykk for motstand og motarbeiding av samenes interesser, og det er jo meget skuffende og meget alvorlig.

– Historien full av usannheter

Magga sier at det ikke er første gang det har skjedd historieforfalskning i debatten om samiske spørsmål.

– Det er den nordnorske historien full av. Det man venter i dag er at det ikke skal være den som påstår ting som går av med seireren, men den som er nærmest sannheten. Man kan lure folk med påstander, det har historien vist. Hvis media følger opp hver gang noen kommer med en påstand, så hjelper det ikke at vi andre forsøker å holde oss til sannheten, for det høres ikke interessant ut.

Magga tror ikke man på lang sikt kan vinne noe på usannheter.

– De kan vinne noe på kort sikt, men ikke på lang sikt. Man kan lure en stor del av folket for lang tid, men man kan ikke lure hele folket for alltid.

– Rettigheter utfra bruk og ikke status

Magga sier at hovedpoenget er at når det gjelder samiske rettigheter, så er ikke de grunnet på ILO-konvensjon 169 eller på hvorvidt samene er et urfolk.

– Både domstolene og lovgiver har basert seg på den rettslige tradisjonen som er vanlig i Norge. Det er ikke bare spørsmål om en historisk debatt fra langt tilbake, men dokumenterbart bruk over lang tid, faktisk innom rettsstaten Norge og i tråd med de rettslige prinsipper og rettshistoriske prinsipper som gjelder i Norge.

Magga sier at hvis man ikke behandler samer etter de samme prinsipper, så ville det vært en alvorlig diskriminering.

– Og det er det det er snakk om, man lever opp til landets rettshistoriske prinsipper, sier Magga.