– Haster med kunstskole-avklaring

Stiftelsen Kunstskolen i Karasjok må ha et svar på søknaden om oppstart snarest, hvis de skal klare å starte opp skolen til neste skoleår.

Dag E. Nyberg

Rektor i Kunstskolen i Karasjok, Dag E. Nyberg

Foto: Leif Erik Bye / NRK

I fire år har kunstskolens rektor sammen med resten av styret for stiftelsen Kunstskolen i Karasjok jobbet for å få opprettet denne skolen i Karasjok.

Ny behandling

Utdanningsdirektoratet har tidligere avslått kunstskolesøknaden blant annet med den begrunnelse at skolen ikke tilførte noe nytt i forhold til det eksisterende skoletilbudet.

Stiftelsen klagde på vedtaket, og fikk medhold i Kunnskapsdepartementet om at skolen ikke er å regne som et konkurrerende tilbud til det offentlige skoletilbudet.

Departementet påla Utdanningsdirektoratet å behandle kunstskolens søknad på nytt.

– Haster

Skolens rektor Dag E. Nyberg sier at de må ha svar på søknaden innen en måned, hvis de skal klare å starte opp skolen til neste skoleår.

– Det tar lang tid å starte opp skolen. Alle praktiske omstendigheter, elevrekruttering og ikke minst den økonomiske biten som skal falle på plass. Hvis vi skulle få beskjed i september, så har vi faktisk bare ni måneder på oss. Det blir en travel tid, faktisk på grensen på hva man kan rekke.

Hvis behandlingen av søknaden tar lenger tid enn en måned, så kan det spøke for en oppstart til neste skoleår.

– Vi får ihvertfall store vanskeligheter med å gjøre alle forberedelsene vi synes er nødvendig.

Nyberg synes direktoratet har brukt altfor lang tid på saksbehandlingen.

– Det er to og en halv måned siden de fikk beskjed om å ta tak i saken på nytt og at saken skulle prioriteres. Jeg synes det er på grensen til skandaløst at de ikke arbeider raskere.

– Prioriterer saken

Utdanningsdirektoratet beklager at de har brukt så lang tid på søknaden til kunstskolen i Karasjok. Nå vil de prioritere saken.

– Vi har påbegynt behandlingen av søknaden i sommer. Det gjenstår fortsatt noe arbeid, men det er jo en sak som vi prioriterer fremfor andre saker, sier avdelingsdirektør i juridisk avdeling, Cathrine Børnes.

– Har dere mulighet til å rekke å behandle søknaden i løpet av september?

– Ja, vi skal prøve å få gitt skolen et svar i løpet av september, sier Børnes, som har full forståelse på at kunstskolestiftelsen begynner å bli utålmodige på å få et endelig svar.

Direktoratet skal blant annet se på utdanningens nivå i behandlingen av søknaden.