Hopp til innhold

Skolestriden: – Håper at strek er satt

Politisk og administrativ ledelse i kommunen tapte under avstemningen i kommunestyret i går om skolestriden i Tysfjord. Foreldrene er imidlertid glade for at, det de kaller for en unødvendig prosess, er over.

Storjord oppvekstsenter i Tysfjord bak et gjerde

Endelig kan vel portene offisielt åpnes for ungdomsskoleelevene også ved oppvekstsenteret på Storjord i Tysfjord.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Jeg er glad for at vi kom fram til et vedtak slik at vi kan sette en strek over en altfor lang konflikt som har vært krevende for alle parter.

Forelder og kommunepolitiker Øyvind Johansen var i går med på det vedtaket i kommunestyret i Tysfjord som trolig setter strek over striden mellom poltisk ledelse og administrasjon i kommunen på den ene siden, og foreldrene på den andre.

– Har det vært en unødvendig prosess?

– Jeg har vært klar på det hele tiden at det har vært unødvendig. Har vi vært mere løsningsorientert i starten, har vi funnet løsning mye tidligere.

En lettet Øyvind Johansen håper skolestriden er over.

Han var lettet, Øyvind Johansen, etter vedtaket i kommunestyret i går.

Foto: Sander Andersen / NRK

Har tatt på

Striden har vært om oppvekstsenteret på Storjord med sine 18 elever, og der administrasjonen i kommunen bestemte at elevene måtte pendle til Drag siden kommunen ikke greide å framskaffe kvalifiserte lærere til bygda.

Etter intenst arbeid i lokalsamfunnet for å redde skolen fra en midlertidig nedleggelse, lyktes det å skaffe lærere til skolestart for elevene fra første til sjuende klasse.

Foreldrene nektet imidlertid å sende ungdomsskolelevene til Drag. Dermed tok de elevene ut i streik , og ga dem hjemmeundervisning. Foreldrene mente de hadde løsning på lærerdekningen, men kommunen nektet å etterkomme kravet deres.

Ti av sytten kommunestyrerepresentanter tok skjeen i egen hånd, og bestemte at ungdomsskoleelevene skulle tilbake til skolen forrige mandag . Stikk i strid med kommuneledelsen, og ifølge Fylkesmannen er det stikk i strid med loven også.

I gårdagens kommuestyremøte fikk imidlertid skolestriden en løsning da de samme ti politikerne stemte for at drifta ved Storjord oppvekstsenter, også for ungdomsskoleelevene, er tilstrekkelig og forsvarlig.

– Det er en kamp som har tatt på. Nå får vi forhåpentligvis endelig ro rundt dette, sier Øyvind johansen etter den flere ukers lange kampen for å beholde skolen i bygda.

Politisk og administrativ ledelse i Tysfjord kommune ble ikke hørt i gårdagens kommunestyremøte.

Politisk og administrativ ledelse i Tysfjord kommune fikk ikke gehør av flertallet i gårdagens kommunestyremøte.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Metodene kan diskuteres

Ordfører Tor Asgeir Johansen mener at å kalle dette for en unødvendig prosess er litt på siden av saken.

– Jeg må jo litt tilbale til at vi hele tiden har ønsker å få én til ti på plass. Vi har jo hatt fokus på hvorfor det ikke har vært på plass. Man har jo ikke hatt de ressursene som er nødvendig, jamfør det lovverket som er.

Ordfører Tor Asgeir Johansen

Ordfører Tor Asgeir Johansen måtte se seg slått av flertallet i kommunestyret.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Det har vært en lang veis ferd. Nå var jo kabalen nesten på tur til å gå opp. Vi har tilsatt en lærer, etter mange utlysningsrunder. De måtene det har vært gjort på kan man diskutere mye. Vedtaket er nå der, så det må man bare respektere, sier ordfører Tor Asgeir Johansen.

Korte nyheter