– Grunnløs virusfrykt i Canada

Påstandene om at infeksiøs lakseanemi sprer seg blant villaksen i British Columbia er helt grunnløse, fastslår føderale myndigheter.

Lakseoppdrett, British Columbia

Det har i årevis haglet av forskjellige beskyldninger mot norske lakseoppdrettsselskaper i British Columbia.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Undersøkelser i et spesiallaboratorium gjennomført av Det canadiske mattilsynet (Canadian Food Inspection Agency) og Departementet for fiskeri og hav (Department for Fisheries and Oceans) av 48 sockeye-yngler viser ingen tegn til infeksiøs lakseanemi (ILA).

Det opplyser Con Kiley, direktøren for det nasjonale programmet for dyrehelse i vann til Times Colonist .

– Det finnes ingen beviser for at det kan påvises ILA i vildfisk eller i oppdrettsfisk i British Columbia, understreker Kiley.

Påstander satt ut av oppdrettsmotstanderne

For en drøy måned siden kom nyheten om at det angivelig skulle ha blitt påvist ILA blant to av 48 villaksyngler i en sockeye-forskning, som var gjennomført i Rivers Inlet området i kysten av British Columbia.

Undersøkelsene var gjennomført av en statistiker ved Simon Fraser University og en kjent marinbiolog, som i årevis har kjempet mot lakseoppdrett langs vestkysten av Canada. Senere kom det påstander om at viruset var påvist i flere villaksbestander; coho, chum og chinook

Allerede da nyheten kom stilte kommunikasjonsdirektør Jørgen Christiansen i Marine Harvest seg undrende både til selve påstanden, måten nyheten ble formidlet og metodikken som var blitt bruk i undersøkelsene.

Jørgen Christiansen

Jørgen Christiansen, Marine Harvest.

Foto: Marine Harvest

– Da nyheten kom var vi svært overrasket over både påstanden i seg selv og hvor informasjonen kom fra. Det normale når man finner en sykdom, om det er mennesker, dyr, fugl eller fisk, er at det er myndighetene som offentliggjør informasjon om dette. Her var det en statistikkprofessor og to aktivister som sto bak og det synes jeg er veldig rart, påpekte Jørgen Christiansen i Marine Harvest.

Nå har altså canadiske myndigheter sjekket materialet som er grunnlaget for påstandene, og slått fast at frykten for infeksiøs lakseanemi i British Columbia er helt grunnløs.

Korte nyheter

 • Truet med budsjettkutt – Får penger

  For andre gang på to år foreslo bydel Grünerløkka i Oslo fjerne en lederstilling i den samiske barnehagen i Tøyenparken i sitt budsjettforslag. Dette skapte uro blant foreldre og andre. De mente at ved å blant annet fjerne den samiske daglige lederen kunne den samiske barnehagen bli mer norsk. Men nå får den samiske barnehagen 800.000 kroner i øremerket driftstilskudd.

 • Mikkel Isaks rein blir påkjørt

  Loga dán sámegillii. Ifjor ble 416 rein påkjørt i Troms og Finnmark og i hele landet er tallet nærmere 800 rein, viser tall. Reineier i Fávrrosorda Mikkel Isak Eira er plaget med reinpåkjørsler da det er bygd bilvei gjennom vinterbeitet deres, og reinbeitedistriktet har hittil i høst mistet allerede 15 rein. – Nå har jeg lagd et skilt med blinkende lys for å forhindre, sier Eira. Han mener at Statens Vegvesen burde gjøre mer for å hindre reinpåkjørsler. Vegvesenets Brede Thomassen sier at de vurderer å sette opp flere skilt og strø mer sand slik at stopplengden blir kortere. Se hele videoen her.

  Tromssa - ja Finnmárkku fylkkas vuojáhalle mannan jagi 416 bohcco ja olles Norggas lahka 800, čajehit logut. Mikkel Isak Eira oaivvilda Geaidnodoaimmahat sáhtášii eanet bargat eastadan dihte vuojahallamiid. 
 • Áigot eanet ovttasbargat

  Davviriikkain áigot lasihit ovttasbarggu sámeoahpahusáššiin. Otne leat suokkardallan sámeoahpahusbarggu čuolmmaid ja ohcan daidda čovdosiid. Čovdosat galget leat davviriikkalaččat ja guoskkat boahtteáiggis buot golmma davviriikkas. – Nu ahte mis lea dakkár sohppojuvvon vuohki das, ahte mo mii bargat ovttas, okta ovdamearka lea mo oktasaš dilálašvuođain mii basttit hábmet dan oppalaš gova ja soahpat, ahte mo mii ovdánit, lohka Anni Koivisto
  Suoma Sámedikke 1. várreságajođiheaddji.

  Anni Koivisto
Sámedikke 1. várreságajođiheaddji
  Foto: Yle Sapmi