– Globalisering truer urfolk

Globaliseringen er like skadelig for urfolkskulturer som koloniseringen av deres områder.

Urfolksdansere fra Hawaii.

Urfolksdansere fra Hawaii.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Nylig ble det holdt en en konferanse i Australia om urfolkenes psykiske helse. Under konferansen kom det frem at globaliseringen er blitt en like stor trussel mot verdens urfolk som kolonisering.

Papua Ny Guineas kommunalminister, Dame Carol Kidu, sier hun er forferdet over tanken på en homogenisert global populærkultur.

Under sin tale på konferansen i Cairns i Far North Queensland, sa Dame Carol at rettferdig utvikling kun kan oppnås dersom forskjeller mellom urfolksgrupper er anerkjent og tatt hensyn til.

– Kolonisering hadde en ende på den måten, men globalisering tror jeg ikke har en slutt, sier hun Australia Network News .

– Det er uunngåelig, vi kan ikke stoppe det, men hvordan klarer vi å redusere virkningen, spør hun.