– Gjestejegere kan føre til økt barmarkkjøring

Videresalg av elgjakt i Finnmark til utenlandske turister har pågått i noen år. Lokallagsleder for elgjegere i Kautokeino er skeptisk til dette.

Elgjakt

Et jaktlag i Karasjok inviterer utenlandske gjestejegere på jakt i deres jaktområdet. Kan dette bli fremtidens jakt i Finnmark?

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Vi som representerer lokabefolkningen i Finnmark burde være mer opptatt av å begrense barmarkskjøring, og jeg frykter at de som tar med turister som gjestejegere i jaktlaget sitt øker den motoriserte belastningen på barmark, sier Per Nils Saari, som er leder for Kautokeino elgjegerforening.

I nabo kommunen, Karasjok, har blant annet varaordfører, John Nystad, i flere år inviterert turister med på elgjakta i sitt tildelte jaktfelt i kommunen mot betaling.

– Viktig inntekt

John Nystad

John Nystad fra Karasjok har hatt gjestejegere fra utlandet siden 2010, og sier at det ikke vil være mere barmarkskjøring på grunn av dette, de blir med jaktlagets transport når de drar på elgjakt. De forholder seg til reglementet når det gjelder barmarkskjøring.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Nystad er jaktleder for jaktfelt Bikketmaras i Karasjok kommune, og på finn.no inviterer han jegere til å melde seg på elgjakt. Pris pr. jeger er 25.000 kroner, som innebærer transport fra og til flyplassen, overnatting i gamme, mat og frakt med ATV til og fra jaktområdet.

Nystad selv er litt forundret over at det nå er noen som reagerer på denne turistvirksomheten i og med at han har drevet med det i flere år.

– Dette er rett og slett viktig inntekt for min familie, da vi har en stor familie. Noen av familiemedlemmene er også med familiens turistprosjekt og dermed også med på å tilrettelegge elgjakta til turistene, sier Nystad.

– Samme ordning for rypejakt ..

Nystad eier både Samipath nettside og storoksen.no siden, tilbyr jakt også via disse sider. Nystad startet opp dette tilbudet allerede i 2010, hvor han har hatt med både tyskere, nederlendere og fra andre nasjoner.

Slik ordning har eksistert i flere når det gjelder rypejakta.

Nystad inviterer vennegjeng på 2-3 personer i perioden 1. til 30. september til å delta på elgjakt.

FeFo: – Uproblematisk med gjestejegere

Einar Asbjørnsen

Leder i Utmarksavdelingen i Finnmarkseiendommen, Einar Asbjørnsen sier at de har en bra ordning med gjestejegere i elgjakta i Finnmark, og at det ikke er grunn for å utelukke utenlandske gjestejegere. Vi vurderer ikke å øke prisen for elgjakt på grunn av at noen tar ekstra betalt for utenlandske gjestejegere.

Foto: Robin Mortensen / NRK

FeFo har ingen bemerkninger til tilbudet Nystad frister med, og heller ikke invendinger mot gjestejegere, sier leder for utmarksavdelingen i Einar Asbjørnsen. Asbjørnsen legger også til at også elgjegerforeningene har vært med på å godta denne ordningen.

Vil dere øke prisen på elgjakta i Finnmark hvis flere jaktlag tar inn utenlandske gjestejegere?

– Nei, det er ikke aktuelt. Finnmark er jo billigst allerede, og det er ikke aktuelt å øke prisen, sier Asbjørnsen.

– Ikke ekstra turer for turister

Leder i Karasjok elgjegerforening, Jan Idar Somby sier at vi elgjegerforeningene har vært med på å tillate gjestejegere, så han ser heller ikke problemet med å ha utenlandske gjestejegere på jaktlagene. Regelverket har vært til høring, men det kom ingen invendinger på at man ikke kan ta med gjestejegere under elgjakta, sier Somby.

- Det er ikke snakk om å kjøre ekstra turer for turistene - all frakt må skje innen de barmarksdispensasjonene som jaktlaget har fått fra FeFo.

Hør leder for Kautokeino elgjegerforening Per Nils Saari:

-Tror det blir mer barmarkskjøring med utenlandske gjestejegere.

Hør leder for utmarksavdelingen i FeFo, Einar Asbjørnsen:

FeFo har ingen invendinger mot utenlandske gjestejegere på elgjakt.

Gula Bikkemaras bivdosearvvi jođiheaddji, John Nystad:

Sii leat 2010 rájes juo váldán olgoriika bivdoolbmáid fárrui ealgabivdui.

Gulá Kárášjoga ealgabivdosearvvi jođiheaddji, Jan Idar Somby:

-Mii leat iežá leamaš mielde dohkeheamin guossebivdit váldimis bivdui.