– Gjennom hundrevis av år har de tatt og ødelagt samisk land

Sameaktivist og partitopp klar til å hjelpe samene på Saltfjellet. Beaska Niillas vil kjempe mot gruvegigant.

Beaska Niillas på Čearretsuollu nær Utsjok

MANGE JERN I ILDEN: Beaska Niillas fra Tana er politiker på Sametinget. I tillegg er han en av pådriverne bak protestaksjonen «Ellos Deatnu» (La Tanaelva leve).

Foto: Dragan Čubrilo / NRK

– Gjennom hundrevis av år har de bit for bit tatt og ødelagt samisk land. Deres sult tar ingen ende.

Slik reagerer Beaska Niillas (Norske Samers Riksforbund) når han får høre om et kinesiskeid selskap som vil åpne gruvedrift midt i et reindriftsområde i Nordland.

– Det tar jo aldri slutt. Inngrepssakene og truslene mot samisk kultur.

Aktivisten Beaska Niillas betegner det totale trykket av inngrepssaker i samiske områder som enormt.

– Samiske interesser må alltid vike. Hver eneste gang.

– Vil være slutten

Stridens kjerne er etablering av ny gruvedrift på Nasafjell. Det ligger på Saltfjellet i Nordland. Her har Elkem allerede fått ja fra regjeringen til å etablere kvartsgruve.

Men dialogen med reindriftssamene fra norsk og svensk side har brutt sammen, og derfor vil Elkem bruke tvangstiltak for å sikre seg arealene til gruven.

– Kommer Elkem i gang vil det være slutt for mange av oss. Reinen vil skremmes bort, kalvingen forstyrres og trekkveier blokkeres. Nye områder andre steder finnes verken for oss eller dyrene, sier reindriftsutøver Olof Anders Kuhmunen.

Elkem vil bruke avbøtende tiltak slik at reindrifta og gruvedrifta skal kunne leve side om side.

– Det er ingen som ønsker at reindrifta skal bli borte. Vi ønsker at den skal fortsette, sier direktør Ove Sørdahl, og understreker at verden trenger silisium for å fortsette sin utvikling.

Olof Anders Kuhmunen

STIKKER DYPT: Merkene etter det som er i ferd med å komme på Nasafjellet ser reindriftssamen Olof Anders Kuhmunen oftere. – Noen har slått jernstenger i bakken, og mer skal de rasere hjemme mitt.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Ødelegger enkeltpersoner

Beaska Niillas understreker at slike inngrep er belastende for den psykiske helsen til de som blir berørt.

– Psykisk helse er en aspekt som ikke har blitt så mye nevnt. Den harde psykiske situasjonen som staten setter enkeltpersoner i.

– Statene skal vite at de med sine bestemmelser tråkker på og ødelegger et folk og enkeltpersoner. Nå må statene åpne sine øye og se hva de gjør.

Nå stiller han seg klar til å hjelpe samene på Saltfjellet.

– Bare rop, så kommer vi å hjelper. Vi må alle prøve å hjelpe slik at folk ikke skal måtte stå alene.

Næringsdepartementet i Norge kan ikke kommentere saken nærmere ettersom Elkems søknad om ekspropriasjon er til behandling.