Hopp til innhold

– Gielda vealaha olggobeale olbmuid

Finmárkku fylkkamánni lohká Kárášjoga gieldda vealahit olggobeale olbmuid ja rihkkut lága. Gielda ii mieđit šat bievlavuodjinlobiid olggobeale olbmuide, muhto dušše fal gieldda iežas ássiide.

Jostein Fløgstad fra fylkesmannen på befaring i Øvre-Anarjok
Foto: Mika Saijets / NRK

Ovdamearkan guovdageaidnolaččat eai beasa šat johttit dološ máđiid mielde Kárášjoga eatnamiid čađa ealgabivdui iežaset bivdoguovlui Guovdageainnu suohkanii nugo dássážii.

Kárášjoga sierralohpelávdegotti jođiheaddji, Eli Julianne Dalseng, sivahalla dás Kárášjoga ealgabivdinsearvvi, vaikko searvi ii leatge jietnadan dán áššis maidige.

– Olggobeale olbmot sáhttet gal ohcat sis bievlavuodjinlobi, muhto sii eai mieđit lobi johttit njealjejuvllagiiguin Kárášjoga ealgabivdoguovlluid čađa, go báikkálaš ealgabivdinsearvi lea váidán dán ášši, Dalseng.

GULDAL: – Sivaha báikkáláš ealgabivdinsearvvi

Kárášjoga ealgabivdinsearvvi jođiheaddji, Jan Idar Somby, ii goitge loga iežaset váidán dán ášši. Son lohká ovttaskas ealgabivdiid reageren.

Finnmárkku fylkkamánni birasgáhttenhoavda, Jostein Fløgstad, mielas gielda lea meaddán dán mearrádusas.

– Mohtorjohtolatlága mielde gielddas lea iešmearridanváldi bievlavuodjinlobiid juolludeamis. Gielddaid sierralohpelávdegottit sáhttet maid hilgut ohcamušaid, muhto olggobeale ja báikki olbuid ohcamušaid ferte meannudit seamma láhkai.

Kárášjoga sierralohpelávdegotti jođiheaddji, Eli Julianne Dalseng, ii loga iežas dovdat mohtorjohtolatlága.

– Justa dien lága son ii leat gal nu geahčadanm, muhto ealgabivdinsearvi lea cealkán sidjiide, ahte ealgabivdoguovlluid gaskkas lea issoras johtolat, Dalseng čuoččuha.

Korte nyheter

 • Turisttat reagerejit: – Sii oidne dušše duohtavuođa

  Cruise-turisttat MS "Boletti" fatnasis ožžo veahá erenoamáš álggu beaivvái go oidne bossubivddu Honnesvági báikkis.

  Brihttalaš guossit reagerejedje iešguđetládje – muhtumiid mielas lei gelddolaš ja earát ges eai háliidan oaidnit go njuvve bosu.

  Visit Nordkappa beaivválaš jođiheaddji Martin Hansen deattuha ahte lea dárbu ipmirdit ja lohká ahte:

  – Mii árvvusatnit sin geat ellet mearas, muhto seammás ferte leat lohpi lohkat ahte bossubivdu ja cruisefatnasat eai heive nu bures oktii.

  Skiipahoavda Nils Jørgen Nilsen lohka ahte turisttat han dušše oidne duohtavuođa ja kommentere:

  – Ii leat mihkkege maid mii sáhttit čiegadit. Mii bivdit lobálaččat, muhtumat liikojit ja muhtumat eai liiko.

 • Ikke flertall for å avvikle forhåndstiltredelse

  I forbindelse med energi- og miljøkomiteens behandling av endringer i energiloven og plan- og bygningsloven hadde Rødt, MDG og SV fremmet forslag om å avvikle ordningen med forhåndstiltredelse.

  De mener at denne ordningen ved byggeprosjekter og ekspropriasjon av eiendom kan føre til flere Fosen-saker, der utbygger fikk starte utbygging før rettighetene til andre brukere av området ble avklart.

  Med 15 mot 86 stemmer ble forslaget nedstemt av regjeringspartiene og stortingsflertallet fredag.

  Olje- og energiminister, Terje Aasland, mener fjerning av denne ordningen ville ført til stor usikkerhet for de som trenger forutsigbarhet i forbindelse med slike byggeprosjekter.

  – Forhåndstiltredelse har vært hovedregelen i ekspropriasjonsretten i mange tiår. Det er en praktisk viktig ordning som sikrer fremdriften i byggingen av nødvendige infrastrukturtiltak, sa Aasland under debatten i Stortinget.

  Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) ville vite hva regjeringens svar da er for å unngå flere Fosen-saker, når de vil beholde ordningen med forhåndstiltredelse.

  Til det svarte Aasland at de endringene som nå gjøres i lovverket ved at kommuner får større innflytelse i slike byggesaker, vil også gjøre at lokale interesser skal tas mer hensyn til i framtidige byggeprosjekter.

  Han trakk også frem at regjeringen vil se på om det i framtiden er mulig å få tidlig avklaring av gyldighet av vedtak i slike byggesaker.

  Det har gått over 600 dager siden Høyesterett uttalte at konsesjonen for bygging av vindturbiner på Fosen i Trøndelag, er ugyldig og bryter med reindriftsutøvernes menneskerettigheter (lovdata.no).

  Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør for Stortinget om Fosen-saken
  Foto: Fredrik Varfjell / NTB
 • Duddjodettiin ohppet sámegiela

  Suorttáin Nordlánddas besset olbmot oahppat sámegiela duddjodettiin. Juohke duorastaga čoahkkanit Viesttarrállá sápmelaččat dudjot ja veahá hállat sámegiela. Sámi mánát ja nuorat maid fargga besset deaivvadit ja oahpahallat sámegiela Báru giellabáikkis, go dál leat ožžon bistevaš ruhtadeami Sámedikkis.

  Geahča ášši otná TV-ođđasiin: