NRK Meny
Normal

– Gi bort møtegodtgjørelsen

Tidligere fylkestingspolitiker i Finnmark Hanne Nilsen råder Sametinget til å opprette fond hvor sametingsrepresentant kan donere møtegodtgjørelsen for å unngå problemer med NAV. Det gjorde fylkestinget i en liknende sak.

Sametinget, plenum

Åge Nordkilld sier han vil la være å delta på politiske møter for å ikke havne i vanskeligheter med NAV.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Uførepensjonist og sametingsrepresentant Åge Nordkild (Norske Samers Riksforbund) vil droppe politiske møter for å beholde trygda .

– Deltar jeg på flere møter i år, så blir det tull med NAV og avkorting i trygda. Den sjansen tar jeg ikke, så derfor kommer jeg til å melde forfall til resten av årets plenumsmøter, sier Nordkild.

Opprettet fond

Hanne Nilsen

Tidligere fylkestingspolitiker for Arbeiderpartiet i Finnmark Hanne Nilsen

Foto: Finnmark fylkeskommune

Hanne Nilsen i Hasvik har vært fylkestingspolitiker i Finnmark for Arbeiderpartiet. Som Åge Nordkild var også hun trygdet og kunne ikke ta i mot både trygd fra NAV og møtegodtgjørelse fra fylkestinget, fordi hun da ville tjent mer enn tillatt.

Dette løste et enstemmig fylkesting i Finnmark ved at de opprettet et fond, hvor Nilsens møtegodtgjørelse gikk.

Nilsen satt selv i fondstyret som vedtok at funksjonshemmede skulle kunne søke om reisestøtte fra fondet for å kunne delta i arrangementer på Beitostølen. Hun er stolt over at hun kunne hjelpe andre med Beitostølfondet, da hun selv ikke kunne motta godtgjørelsen.

– Det gikk noen hundre tusen kroner til Beitostølfondet og 10-15 personer fra hele Finnmark fikk noen kjempeopplevelser på grunn av fondet. Jeg synes det var en glimrende måte å kunne bidra til at folk kunne få disse opplevelsene.

Også Norasenteret i Kirkenes, Øst-Finnmarks krise- og incestsenter, fikk penger fra fondet .

– Urettferdig

Åge Nordkild

Uførepensjonist og sametingsrepresentant Åge Nordkild vil droppe politiske møter for å beholde trygda.

Foto: NSR

Nilsen synes det er veldig urettferdig at man ikke kan være både uføretrygdet og motta møtegodtgjørelser som folkevalgt.

– Det er veldig urettferdig, det synes jeg. Vi har hatt dette som sak i Finnmark Arbeiderparti og vi har også tatt det opp sentralt. Det er slik at man må endre hele trygdeloven. Det er jo slik at jeg ikke er mindre begavet i hodet mitt selv om jeg er bevegelseshemmet. Derfor synes jeg det er trasig å ikke kunne delta på lik linje med alle andre.

– Opprett fond

Nilsen håper at Nordkild har den styrken som skal til for å kjempe i denne saken.

– Når han er folkevalgt, så synes jeg han både skal ha uføretrygd og møtegodtgjørelse som alle andre, men siden lovverket gjør det umulig, så har han to muligheter. Enten må han gå ned i uføretrygd eller så må han forsøke å finne en liknende løsning på problemet som jeg gjorde.

Nilsen synes det hadde vært flott om Sametinget kunne opprette et fond på samme måte som fylkestinget gjorde.

– Det er muligheter for det og det lar seg nok gjøre. For fylkestinget var det slik at hele fylkestinget måtte gå inn for det, men jeg vet ikke hvordan regelverket er i Sametinget.

Vil se på muligheten

Jarle Jonassen

Plenumsleder i Sametinget Jarle Jonassen

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametingsrepresentant Åge Nordkild har fått avslag fra Sametinget på søknad om å delta gratis på møter for å unngå avkorting i trygda.

Plenumsleder i Sametinget Jarle Jonassen er derimot positiv til å se på muligheten med å opprette fond.

– Sametinget har ikke noe ønske om at representanter skal komme i en situasjon som vanskeliggjør deres hverdag, og er det mulig å gjøre sånn, så er det en fin ordning som Sametinget bør se på muligheten for å tilrettelegge for.

– Hvem sitt ansvar er det å fremme en slik sak for Sametinget?

– Så langt har vi sett på saken i forhold til vårt økonomireglement og det er det plenumsledelsen har fattet vedtak om. Dette var en opplysning som for meg var forholdsvis ny og plenumsledelsen bør se på muligheten for å opprette et slikt fond.