Hopp til innhold

– Frys lønningene

Sametingspresidentens lønn må holdes på dagens nivå, mener NSR. Neste skritt er å redusere politiker-godtgjørelsene.

Geir Tommy Pedersen

Geir Tommy Pedersen (NSR).

Foto: NRK

– Vi kommer til å foreslå dette når Sametinget samles i mai, forteller Geir Tommy Pedersen i Norske Samers Riksforbund (NSR).

Han er et av sju medlemmer i arbeidsgruppen som nå evaluerer godtgjørelsene til sametingspolitikerne. Rapporten skulle vært ferdig allerede nå, men blir forsinket til høsten. Den vil danne grunnlaget for fastsetting av godtgjørelsene til politikerne.

Vil kutte

– Ettersom vi ikke blir ferdig, må lønna til alle politikerne fryses til dagens nivå. Jeg håper vi får de andre partiene med på dette, sier Pedersen til NRK.

Torsdag varslet lederen i arbeidsutvalget, Willy Ørnebakk (Ap) at lønna til sametingspresidenten og de øvrige heltidspolitikerne ville øke også i år ettersom Sametinget følger endringene som Stortingets lønnskommisjon gjør.

Dette vil ikke det største opposjonspartiet være med på.

– I mai skal budsjettet revideres, og da kan Sametinget gjøre «frys-vedtak». Vårt mål er imidlertid å redusere lønna til politikerne. Dette gjelder også de politiske rådgiverne som presidenten selv har fastsatt. Vi kommer til å fremme forslag om dette i arbeidsgruppen, forteller Geir Tommy Pedersen.

NSR vil også fremme forslag om dette i plan- og finanskomitéen.

921.600 kr

Presidentens lønn er nå på 921.600 kroner. Sametinget har bestemt at lønna skal være 150.000 lavere enn statsrådlønn. Presidentens lønn danner også grunnlaget for godtgjørelsene til de øvrige politikerne.

Godtgjørelsene justeres automatisk hvert år, og er gjeldende fra 1. mai. Sametinget følger fastsettingen til Stortingets lønnskommisjon. Denne kommisjonen avgjør lønna til stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer.

Korte nyheter

 • Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui 

  Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui, ovdalgo 2023/2024 boazodoallošiehtadallamat leat álgán, čállá IFinnmark. Das lea 8 miljovnna lassáneapmi otnáš šiehtadusa ektui.

  Norgga boazosápmelaččaid riikkasearvvi (NBR) gáibádus boazodoallošiehtadussii bođii árabut dán mánu. Šiehtadusa sturrodat lea 260 miljovnna kruvnna, 80 miljovnna kruvnna eanet go dálá šiehtadus.

  Stáhta ja NBR šiehtadallaba juohke jagi ođđa boazodoallošiehtadusa.

  Šiehtadallamat gaskal stáhta ja NBR:a álget guovvamánu 7.beaivve ja loahpahuvvojit maŋimuštá njukčamánu 1.beaivve

  Inge Even Danielsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Bággosáhkohit Finnmárkoopmodaga

  Luonddudirektoráhta árvvoštallá bággosáhkohit Finnmárkkoopmodaga go eai leat čorgen boares fanasdivohaga Buođggáidnjárggas, Finnmárkkus.
  Nu čállá Mátta-Várjjat áviisa
  Luonddudirektoráhta oaivvilda ahte finnmárkkuopmodat guhte eaiggáduššá báikki dál, sis dat lea geatnegasvuohta čorget guovllu.
  FeFo ges čujuha ahte stáhtas dat lei eaiggátvuohta báikái, dalle go nuoskkiduvvui.

  FEFO vinter
  Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK
 • Ođđa soahtevuojániid Norgii

  Dál go Norga sádde soahtevuojániid Ukrainai, de fertejit seammás oastit ođđa vuojániid, oaivvilda ovddeš suodjalushoavda Harald Sunde. Norggas lea odne 36 soahtevuojána doaimmas, muhto ii leat vel čielggas galle dáin vuojániin sáddejit Ukrainai. Suodjalus lea guhká plánen lonuhit soahtevuojániid go vuojánat leat 40 jagi boarrásat.

  bjR6gQX_fi8
  Foto: Pavel Golovkin / AP