– Det blir fritt for politi og fritt frem for kriminalitet

Men dette avviser politimesteren i Midtre Hålogaland politidistrikt.

Jan Einar Pedersen

Kommunepolitiker Jan Einar Pedersen ønsker ikke at lensmannskontoret i Kjøpsvik legges ned.

Foto: Sander Andersen / NRK

I dag har Nord-Saltenkommunene Tysfjord, Steigen og Hamarøy hvert sitt lensmannskontor. Salten politidistrikt ønsker å samle disse kontorene til ett felles lensmannskontor på Innhavet i Hamarøy.

Det innebærer derfor at lensmannskontoret i Kjøpsvik i Tysfjord kan bli lagt ned, og tenkt at Kjøpsvik skal betjenes som en politipost. Politipost er en slags servicekontor der publikum kan få utført visse polititjenester.

Lokalpolitiker Jan Einar Pedersen i Tysfjord mener at dette ikke blir en god løsning for Kjøpsvik-samfunnet.

– Det blir ikke aktuelt for oss å gå med på et felles lensmannskontor dersom man legger ned lensmannskontoret i Kjøpsvik. Da vil det bli fritt for politi i Kjøpsvik og det blir fritt frem for kriminalitet, hevder kommunepolitiker Jan Einar Pedersen for Tverrpolitisk liste i Tysfjord.

Dette avviser politimesteren i Midtre Hålogaland politidistrikt.

Hugo Henstein

Politimester i Midtre Hålogaland politidistrikt mener at beredskapet i Kjøpsvik i Tysfjord kommer til å øke dersom man slår sammen lensmannskontorene.

Foto: FOTO: Nils Henrik Måsø

– Det er ingen grunn til at man skal få et dårligere tilbud i Kjøpsvik. Det kommer ikke til å gi dårligere beredskap noen plasser. Hensikten med at man ser på en mulig sammenslåing er for å forbedre beredskap, sier politimester Hugo Henstein.

Øke beredskap

Politimesteren hevder derimot at beredskapen kommer til å øke, også for Kjøpsvik-samfunnet.

– Politiet vil frigjøre ressurser slik at man har flere patruljer ute, noe som også kommer Kjøpsvik-samfunnet til gode. Et høyt antall lensmannskontorer bidrar ikke til økt beredskap, men snarere tvert i mot siden man bruker mye ressurser for å holde åpent fra åtte til fire når det ikke skjer noe som helst, mens vi heller ønsker å løsrive de ressursene slik at vi har patruljer ute når ting skjer på kveldstid, nattestid og helgene.

Utfordringen i dag er at havet deler Tysfjord i to, med Kjøpsvik mot øst på den ene siden av fjorden, og Drag, Storjord og Musken mot vest på den andre siden av fjorden. Hele Tysfjord kommune serves i dag fra Midtre Hålogaland politidistrikt, forklarer politimesteren.

– Dette byr på utfordringer i og med at de fleste patruljene har lettere tilgjengelighet til østsiden av fjorden, enn vestsiden hvor vi av og til må få assistanse fra Salten politidistrikt.

Dårlig beredskap i dag

Dårlig beredskap og bemanningsproblemer er grunnen til at Salten politidistrikt nå ønsker å legge ned eksisterende lensmannskontorer i Nord-Salten og erstatte disse med ett felles lensmannskontor.

Lensmann

Regionslensmann for Indre Salten og Nord-Salten Petter Grønås ønsker å slå sammen lensmannskontorene for Steigen, Hamarøy og Tysfjord.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

– Vi vil få en betydelig bedre polititjeneste og en vakt- og beredskapsordning som er langt mer robust blant annet ved at all vaktordning kan ivaretas fra egen enhet uten avlastning fra Fauske. Vi får større etterforskningskapasitet og vi kan ha større fokus på det forebyggende arbeidet, sa regionslensmann for Indre Salten og Nord-Salten Petter Grønås til Avisa Nordland i slutten av mai i år.

Ordføreren positiv

Tysfjordordfører Tor Asgeir Johansen er positv til det nye forslaget.

– Jeg er positiv til en bedre politiordning for Tysfjords vestside. Slik det er i dag så er det et klart forbedringspotensiale, men vi må få garantier på at østsiden også kommer til å bli ivaretatt på en god måte.

Tysfjord kommunestyre behandler saken 17. juni, og driftsutvalget anbefaler kommunestyret å følge forslaget om å slå sammen Steigen, Hamarøy og Tysfjord vestside til ett lensmannskontor.