– Første skrittet er tatt

– Karasjok er en modig bygd som tør å ta et oppgjør med sin egen ukultur, sier barneombud Reidar Hjermann rett etter folkemøtet om mobbing.

Barneombud Reidar Hjermann på talerstolen under folkemøtet i Karasjok.

Barneombud Reidar Hjermann på talerstolen under folkemøtet i Karasjok.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg synes at folkemøtet var veldig bra og jeg ville ha kommet hit selv om jeg måtte ha gått hit, sier Hjermann på spørsmål om folkemøtet var verdt den lange turen fra Oslo.

Barneombudet sier at han er veldig optimistisk på vegne av befolkningen i samebygda i Indre-Finnmark.

LES OGSÅ: – Bygd i trøbbel

God beskrivelse fra ungjente

Kultursalen på Kulturhuset i Karasjok var stappfullt da folkemøtet, som ble arrangert av Sametingets politiske ungdomsutvalg, startet klokken 18.00 i kveld. Det vil si rundt 250 mennesker. I tillegg satt det 30-40 mennesker og fulgte møtet over høytalere i kafeteriaen.

Saia Stueng på folkemøtet

Saia Stueng (16).

Foto: Marit Laila Anti / NRK

Blant de fremmøtte var det toppen 15-20 menn og resten kvinner. Men det var en ungjente på 16 år som på en glimrende måte beskrev problemet til karasjoksamfunnet.

– Hvis de voksne vil lære sine barn og unge folkeskikk, ja da må de først lære litt folkeskikk selv, sa eleverådsleder på Karasjok skole Saia Stueng under sitt innlegg. Publikums svar på dette var spontant trampeklapp og en øredøvende applaus.

Den unge elevrådsformannen hadde også et spesielt sluttpoeng og appell til karasjokfolket og Barneombudet.

– Barna og de unge i Karasjok har gjennom flere år tatt opp, grått og påpekt mobbingen som skjer på skolen, uten at dette har hjulpet. Derfor er det rart at først når det kommer en høyreist mann ikledd en flott dress, så blir dette endelig satt på dagsorden. Vi trenger egentlig ikke en høyreist mann ikledd en flott dress for å fortelle oss at mobbing er galt. Det kan vi jo selv fortelle, sa Saia Stueng under møtet.

KOMMENTAREN: De nye veiviserne

Mange ødelagte liv

Panelet og salen var full av både fagfolk, politikere, mobbofre og foreldre av mobbofre. Flere sto frem med sine grufulle historier.

Lillan Birgitte Balto (32).

Lillan Birgitte Balto (32).

Foto: Marit Laila Anti / NRK

– Jeg ble mobbet på skolen. Jeg spurte meg ofte hvorfor. Jeg fikk nemlig høre at jeg var både tjukk og dum. Derfor var det stadig noen som ville slå meg eller plage meg, fortalte Lillian Birgitte Balto (32).

– Jeg prøvde å fortelle om dette til lærerne, men det kunne virke som om de var redde for de populære elevene. Derfor gjorde de ingenting for å få slutt på mobbingen og plagingen, fortalte Balto.

Den modige unge kvinnen kunne fortelle at hun fremdeles sliter med ettervirkningene av mobbingen.

– I dag må jeg gå på sterke medisiner for å klare meg, forklarte hun foran hele forsamlingen. Etter folkemøtet fortalte Lillian Birgitte Balto at hun så på det som skjedde denne kvelden som en terapi.

– Nulltoleranse for mobbing

Flere av de som tok ordet understreket at mobbing ikke kan godtas under noen omstendigheter.

– Folk flytter herfra på grunn av mobbing. Noen blir sykmeldt og andre uføretrygdet. Det er noen som mener at unger skal kunne tåle litt plaging, men jeg kan ikke på noen måte skjønne at unger må ha det vondt, sa Randi Olstad. Hun er mor til en gutt som gjennom hele skolegangen opplevde å bli plaget på skolen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kultursalen i Karasjok var stappfullt under folkemøtet.

Kultursalen i Karasjok var stappfullt under folkemøtet.

Foto: Dan Robert Larsen

– Når det gjelder mobbing, så må vi ha en nulltoleranse. Ett tilfelle av mobbing er ett for mye, sa Olstad og fikk applaus fra salen. Flere andre talere var inne på akkurat samme poenget.

– Vi må brette opp ermene

Flere i kommuneledelsen var møtt opp og fulgte med på det som ble sagt under møtet, blant annet både ordføreren og rådmannen. De mange tunge vitnesbyrdene så ut til å ha gått rett inn i hjertet på dem.

– Vi må brette opp ermene og begynne å jobbe for å få bukt med mobbingen. Sammen skal vi i bygda jobbe for at vi ikke lenger skal ha mobbing i Karasjok, sa rådmann Hilda Vuolab.

Kjell Harald Sæther

Ordfører Kjell Harald Sæther.

Foto: Marit Laila Anti / NRK

Under åpningsinnlegget sitt brukte ordfører Kjell Sæther (Ap) mesteparten av sine tilmålte fem minutter til å vise et lysbildeshow av alt det fine som finnes i Karasjok. Folk fikk se både sametingsbygget, svømmebassenget, barn i 17. mai tog, laksefiskere, laks og mye annet.

Helt i slutten av åpningsinnlegget sitt svitsjet han innom kveldens tema, mobbing blant barn og unge. Her kom han med sin etterhvert velkjente frase om at folk må "huske på at selv små gryter har ører. Derfor må voksne være forsiktige med hva man sier i barns påhør".

Etter nesten fire timer med grelle vitnesbyrd fra både mobbofre og foreldre av mobbofre, fant ordføreren det betimelig å stille seg bak de som vil dette ondet til livs.

– Vi må jobbe for at folk her i bygda skal føle et fellesskap. Ingen skal trenge å føle seg utenfor. Vi er nødt til å akseptere at vi har to språk i kommunen og vi må respektere hverandre, sa ordfører Kjell Sæther under sin sluttappell.

Han ramset også opp innbyggere fra andre land som har flyttet til Karasjok og som han mer enn gjerne ønsket velkommen.

– Vi har bruk for dem alle, understreker ordfører Kjell Sæther.

Laila Somby Sandvik fra BUP Midt-Finnmark hadde et forslag om hvordan kveldens møte burde følges opp.

– Vi kunne holde et nytt folkemøte tidlig på vinteren. Arbeidstittelen på dette møtet kunne være "På tide å begynne å oppføre seg skikkelig", foreslo Somby Sandvik og fikk applaus fra salen.

Korte nyheter

 • Tørfoss galgá dárkkistit Sámedikki

  Ovddádusbellodaga Arthur Tørfoss válljejuvvo duorastaga Sámedikki dárkkistanlávdegotti jođiheaddjin, čállá Ságat (máksu gáibiduvvo). Lávdegotti bargu lea dárkkistit olles Sámedikki doaimmaid.

  Arthur Tørfoss
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Wilhelmsen rahpá sámi giellavahku

  Sátnejođiheaddji Gunnar Wilhelmsen (Bb) rahpá sotnabeaivve almmolaččat Sámi giellavahku Romssas. Maiddái sámediggepresideanta Silje Karine Muotka, SlinCraze ja komihkkár Ánte Siri servet doaluide. Sámi giellavahkku áigumuš lea buoridit sámegielaid árvvu ja buoridit máhtu sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Giellavahkku lágiduvvo miehtá Sámi golggotmánu 25. - 31. beaivve.

  Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø
  Foto: Dan Henrik Klausen / NRK
 • Muotka válljejuvvo virggálaččat

  Ovccát Sámediggi vuođđuduvvo odne diibmu 17. Iđđedis duorastaga lea dievasčoahkkinjođihangotti válljen. Dasto válljejuvvo Silje Karine Muotka virggálaččat Sámedikki presideantan ja sámediggeráđi politihkalaš julggaštus ovddiduvvo. Ihttin nammadit maid olbmuid bearráigeahččanlávdegoddái ja Párlamentáralaš ráđđái.

  Sametingspresident Silje Karine Muotka
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK