– Forsøker å binde politikerne

Norsk redaktørforening reagerer på etiske retningslinjer for politikere i Tysfjord. – Forstår ikke formålet med å analysere våre retningslinjer, svarer politiker.

Kommuneflagg

Kommunestyret i Tysfjord vedtok enstemmig de etiske retningslinjene for de folkevalgte.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Generelt er det jo slik at folkevalgte representanter ikke kan pålegges noe som helst, ut over det som følger av norsk lov, sier Arne Jensen, generalsekretær i Norsk redaktørforening.

I desember 2016 vedtok kommunestyret i Tysfjord «Etiske retningslinjer for de folkevalgte i Tysfjord» (ekstern lenke).

Jensen reagerer på retningslinjene, og mener at de blant annet forsøker å:

  • Pålegge politikerne ulovlig taushetsplikt.
  • Begrense politikernes mulighet til å ta opp forhold som gjelder administrasjonen.
  • Hindre politikerne å formidle informasjon til folket og media.

Han mener at dette er et eksempel på at administrasjonen forsøker å skaffe seg kontroll.

Arne Jensen

– Tull og tøys, hårreisende og ulovlig, mener generalsekretær Arne Jensen i Norsk redaktørforening.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Forstår ikke analysen

Arne Jensen reagerer også på at politikerne skal ha en lojalitetsplikt til kommunen.

– Å bringe inn begrepet «lojalitetsplikt» i forhold til folkevalgte er egentlig hårreisende, mener Jensen.

Emma Kristensen (Ap) vil ha klarere svar før hun kunne gå med på å vedta å gå videre med kommunerefo

Emma Kristensen (Ap) var en av tre representanter som var med på å utarbeide retningslinjene.

Foto: Sander Andersen / NRK

En av politikerne i Tysfjord som var i arbeidsgruppen som utarbeidet retningslinjene forstår ikke formålet med Jensens analyse.

– Det er selvfølgelig ikke meningen at disse skal erstatte noen lov, men være et supplement og en utdyping av vårt etiske ansvar. Og jeg kan ikke se at det er konflikt noen steder mellom noen lov og retningslinjene, noe heller ikke kommunestyret sa noe om, sier Emma Kristensen (Ap).

– Ikke taushetsplikt

Generalsekretæren i Norsk redaktørforening betegner retningslinjene som både lovstridig og hårreisende.

– Det er flere punkter i dette dokumentet som åpenbart forsøker å binde politikere til et reglement som de ikke vil være juridisk forpliktet til, sier Arne Jensen.

Han oppfordrer politikere om å sette seg inn i et dokument fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om taushetsplikt og lukking av møter (ekstern lenke).

Filip Mikkelsen

Politiker Filip Mikkelsen (Felleslista) mener at de nå må se nærmere på retningslinjene som de har vedtatt.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

I brevet sier departementet blant annet at om et møte er lukket, så innebærer det ikke i seg selv at de folkevalgte får taushetsplikt om alle opplysninger som fremkommer på møtet.

– Det spesifiseres at det heller ikke er adgang til å innføre en slik taushetsplikt i et kommunalt reglement, forklarer departementet.

Vil se på saken

Rådmann Oddbjørn Nilsen

Rådmann Oddbjørn Nilsen vil ikke kommentere saken i detalj.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Nå vil en annen politiker at kommunestyret ser nærmere på saken.

– Her er det grunn til å vurdere om vi må ta retningslinjene opp til ny vurdering dersom Jensens betraktninger er korrekte, sier Filip Mikkelsen (Felleslista).

Rådmannen ønsker ikke å kommentere Jensens kommentarer i detalj, men sier følgende til NRK:

– Jeg har bare vært sekretær for etikkutvalget. Det er kommunestyret som har vedtatt retningslinjene, sier Oddbjørn Nilsen.

Les alle reaksjonene til generalsekretæren her: