– Forslag på samiske veinavn sporløst forsvunnet

Samekommunen Tysfjord har lagt ut forslag på veinavn ut på høring. Blant forslagene finner man bare norske veinavn.

Heidi Andersen

Heidi Andersen fra Ájládde/Hellandsberg i Tysfjord skrev i brevet at veiene selvsagt må få samiske navn.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Jeg har foreslått to samiske veinavn, forteller tysfjæringen Heidi Andersen og viser frem en e-post fra 1. november 2011.

I 2011 ba Tysfjord kommune befolkningen om å sende inn forslag på veinavn, og forslagene skulle sendes til kommunedelsutvalgene, slik Heidi gjorde.

Men kommunen avviser at de har mottatt samiske veinavnforslag.

Tidligere denne uken skrev NRK Sápmi at samekommunen Tysfjord risikerer å ikke få et eneste samisk navn på veiene. Kommunen skylder på at de ikke fikk inn noen forslag på samiske veinavn.

Nå skal Tysfjord døpe samtlige veier i kommunen for å gjøre det lettere å finne frem.

Har dokumentasjon

Selv om kommunen blankt avviser samiske navneforslag, kan Heidi Andersen dokumentere at disse faktisk ble sendt inn.

– Jeg sendte mine forslag til kommunedelsutvalget for Drag-Helland, sier hun mens hun viser frem en utskrift av e-posten hun sendte i 2011.

Brev til Tysfjord kommune fra Heidi Andersen 1. november 2011.

I brevet, som er datert 1. november 2011, foreslår Heidi Andersen å hedre to store personligheter i Tysfjord - på samisk.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Husker ikke

Albert Fagernes
Foto: Sander Andersen / NRK

Men Albert Fagernes, kommunedelsutvalgets tidligere leder og nåværende medlem i arbeidsgruppa for veinavn i Tysfjord, kan ikke huske om det kom inn noen samiske forslag.

– Det er jo mange år siden. Men alt vi mottok sendte vi videre til kommunen.

Ikke mottatt noe som helst

Og leder i arbeidsgruppa for veinavn i Tysfjord, Gretha Nilssen, står fast på at det ikke var kommet inn et eneste samisk navn før saken ble lagt på høring.

– Kommunedelsutvalgene fikk forespørsel om det i 2011. Vi fikk tilbake forslag, men det var ingen samiske forslag.

Tysfjord kommune er en tospråklig kommune som er i forvaltningsområdet for samisk språk. Dette forvaltningsområdeter kommuner hvor norsk og samisk er likestilte språk.