– Formuen var viktigere enn kjærligheten

Historiker Aage Solbakk har nå kommet ut med en ny utvidet utgave av sin tidligere bok med tittelen «Hva vi tror på». Nye kapitler handler om frierferd, bryllupsskikker og gammel gravskikk.

Aage Solbakk čájeha muhtin govaid

Den nye utgaven har også tittelen 'Hva vi tror på' sier forfatteren Aage Solbakk. Han mener at vår før-kristne religion fremdeles består fordi vi fortsatt hører og leser om samiske noaidier og sjamaner. Her er Solbakk fotografert inne i lokalene til ČálliidLágádus/ ForfatternesForlag i Båteng

Foto: Anne Olli

– Tittelen på boka passer fordi vi fremdeles kan lese og høre om samiske noaidier og sjamaner. Noen har til og med valgt å stå fram og fortelle om sine spesielle evner, forteller Aage Solbakk.

Boka er tidligere gitt ut, men er nå i den nye utgaven utvidet med kapitler om Frierferd og bryllupsskikker og Gammel gravskikk. Dette er en populævitenskapelig bok på 74 sider.

Frierferd og bryllupsskikker fra gammelt av

Frierferd og bryllupsskikker har det vært skrevet om fra tidligere tider. Solbakk forteller at presten Knut Leem har skrevet mye om dette emnet. Fra gammel tid av har samene hatt en skikk på å reise på frierferd. Dengang kjørte de med rein, senere også med hest.

Da de kom til jentas hus, så skulle de kjøre tre ganger rundt gammen eller huset. Hvis ikke jenta kom ut etter at de hadde kjørt disse rundene, så var det ikke noe håp for gutten/mannen å fri til jenta. Men kom jenta ut, da var det håp for han, og da ble følget invitert inn.

Formuen tiltrakk mer enn kjærligheten

Historiker Aage Solbakk forteller flere historier hvor det kommer tydelig frem at kjærligheten ikke alltid var det viktigste. Antall rein var mye viktigere, men han forteller også om unge menn som giftet seg med eldre damer som hadde store reinflokker. Disse kvinnene skulle ikke være i fruktbar alder, for når kvinnen falt fra, arvet mannen formuen, og kunne da gifte seg med en yngre dame.

I innslaget nedenfor forteller historiker og forfatter Aage Solbakk om den nye utvidede boka «Hva vi tror på».