– Forkastelig at enkeltpersoner må klage

Helse- og omsorgsministeren ber innbyggerne om å klage dersom man mener at dagens helsetilbud ikke er forsvarlig.

Lars Filip Paulsen

Høyrepolitiker og sametingsrepresentant Lars Filip Paulsen tenker at det bare er å ta ministeren på ordet, og fremme eventuelle klager.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Høyrepolitiker og sametingsrepresentant Lars Filip Paulsen synes det er forkastelig at enkeltindivider skal måtte klage på dagens helsetilbud. I tillegg mener han at staten må ta ansvar for helsetilbud til den samiske befolkningen.

Tidligere denne uken møtte Sametingspresident Aili Keskitalo og sametingsråd Henrik Olsen helse- og omsorgsminister Bent Høie for å diskutere samisk helse.

En av sakene som ble diskutert var etablering av et distriktsmedisinsk helsesenter i Tysfjord (TDMS), som har vært en mye omtalt og diskutert sak i lokalsamfunnet den siste tiden.

– Statlige systemer må være på plass

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ber innbyggerne og brukere om å klage til fylkeslegen eller ta kontakt med pasient- og brukerombudet i Nordland dersom man mener at dagens helsetilbud ikke er forsvarlig.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ber innbyggerne og brukere om å klage til fylkeslegen eller ta kontakt med pasient- og brukerombudet i Nordland dersom man mener at dagens helsetilbud ikke er forsvarlig.

Lars Filip Paulsen mener at det er unødvendig at enkeltindivider skal måtte klage.

– Jeg synes det er forkastelig at enkeltpersoner må klage, og mener at de kommunale og statlige systemene skal være på plass slik at enkeltindivider ikke trenger å klage.

Paulsen forstår det slik at Høie oppfordrer enkeltpersoner til å klage hvis de ikke får dekt behov som de har i dag.

– Det er bare å ta Høie på ordet, og fremme eventuelle klager til øvrige instanser.

– Fremdeles et nasjonalt ansvar

Helse- og omsorgsministeren sa tidligere denne uken til NRK at man ikke bør gå inn på en vei der helsetilbudet til den samiske befolkningen skal bli et statlig ansvar.

Lars Filip Paulsen holder fremdeles på at helsetjenestetilbud til den samiske befolkningen er et nasjonalt ansvar.

– Det har jeg sagt tidligere og det gjentar jeg nå. Staten må ta ansvar for det. Men etter å ha hørt intervjuet med Høie, tror jeg at Høie oppfordrer kommunene å finne frem til gode løsninger.

– Ønsketenkning at kommunene er sitt ansvar bevisst

Når det gjelder etablering av et tverrkulturelt distriktmedisinsk helsesenter mener helse- og omsorgsminister Bent Høie at man ikke har mulighet til å gripe inn forbi kommunene, og at dette er et tilbud som kommunene har et ansvar for å gi.

Sametingsrepresentant Lars Filip Paulsen mener at det er en ønsketenkning at kommunene er sitt ansvar bevisst ovenfor den samiske befolkningen.

– Samene er ofte i mindretall, i stort sett alle sammenhenger. Spørsmålet er da hvordan vi skal vi nå frem med våre synspunkter, våre behov og våre stemmer. Når skal den høres, spør Paulsen.

Han mener det er beklagelig at kommunene i Nord-Salten, spesielt Tysfjord kommune som eier forprosjektet, ikke er sitt ansvar bevisst ovenfor den samiske befolkningen.

– Forprosjektet ville ha gitt svar på veldig mange spørsmål på hva den samiske befolkningen ville ha fått av helsetilbud.

Løfter saken for Høyres sentralstyre

Paulsen vil ta saken videre til Høyres sentralstyre.

– Høyre på Sametinget har en plass i sentralstyret som observatør med talerett, og jeg vil bruke min stemme ovenfor sentralstyret i Høyre og legge frem problemstillingene som vi har ovenfor majoriteten, avslutter sametingsrepresentanten.