– Forbereder seg godt til vårflom

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er fornøyd med kommunenes forberedelser til en mulig stor vårflom. – Vårt inntrykk er at de så langt har planlagt og gjort gode forberedelser, sier fylkesberedskapssjef Ronny Schjelderup. Ifølge NVE sine prognoser er det stor fare for at en rekke vassdrag i fylket vil flomme over. Kommunene Porsanger, Tana, Alta, Nordreisa, Bardu, Målselv, Karasjok og Kautokeino er berørt.

Isgang i Tanaelva 2019.
Foto: Rolf Jakobsen / NRK