– For mange rein i Nord-Trøndelag

Antallet rein i Nord-Trøndelag er for høyt i forhold til beitegrunnlaget om vinteren. Det nytter ikke å skylde på rovdyr alene, ifølge ny forsking.

Bilde

SOM I FINNMARK: Det er for mye rein i Nord-Trøndelag, ifølge en ny rapport som mener dette bidrar tli stadig større tap av dyr (illustrasjonsbilde).

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Antallet rein i Nord-Trøndelag er for høyt i forhold til beitegrunnlaget om vinteren. Det bidrar til stadig økende tap av dyr, ifølge forsking utført ved Norsk institutt for naturforsking (NINA).

Torkild Tveraa

FORSKER: Torkild Tveraa.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Ifølge forskingen har reindrifta i Nord-Trøndelag fått de samme problemer med beiteresusser som i Finnmark.

Økning i reintallet

– Et hovedfunn er at tap av rein til rovdyr i Nord-Trøndelag henger sammen med økning i reintallet generelt, sier seniorforsker Torkild Tveraa til Nationen.

Tveraa har forsket på rein i Nord- og Sør-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. I mars neste år utkommer resultatene i en ny rapport. Forskingen er igangsatt på bakgrunn av rovdyrkonflikten.

Konklusjonen er i strid med næringens oppfatning at tap av rein alene skyldes rovvilt i reindistriktene, skriver avisa.

— Det er viktig å merke seg at Nord-Trøndelag mangler vinterbeiter. Det er for mye rein i forhold til arealet. Men sannsynligvis er det et overskudd på sommerbeite, sier han.

Bestrider konklusjonene

Leder i Nord-Trøndelag reinsamelag, Mattias Jåma, stoler ikke Torkild Tveraa og Norsk institutt for naturforskings (NINA) konklusjoner om at tallet på rein i fylket er for høyt og driver tapstallene opp.

– Vi mener at det ikke finnes godt nok grunnlag til å si det. Reindriften i Nord-Trøndelag er samkjørt i å mene at økningen i rovvilt er årsaken til nedgangen i produksjon, også slaktevekter, sier han til Nationen.

Fylkesmann Inge Ryan leder reindriftsstyret som har godkjent reintallet i Nord-Trøndelag.

— Vi mener reintallet er fastsatt basert på analyser av beitegrunnlaget. Vi mener det er for mye rovdyr i Nord-Trøndelag, og at det må tas ut mer dyr, sier han til Nationen.