– Føles som et nytt overgrep

– Det vil føles som et nytt overgrep, sier Elin Anna Labba om planene om alpinlandsby i tilknytning til Arctic center på Finnheia i Håkøybotn. Hennes farfar var en av de svenske reindriftssamene som brukte Finnheia som sommerboplass, men ble tvunget derfra etter at Norge og Sverige laget ny reinbeitekonvensjon i 1919.