Hopp til innhold

– Flere voksne i barnehagen styrker språket

Denne uken skal Sametinget bestemme hvordan et ekstratilskudd på fem millioner til barnehager skal brukes.

Mikkel Eskil Mikkelsen

Mikkel Eskil Mikkelsen (kandidat for NSR) håper på flere samiskspråklige voksne i samiske barnehager.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

– Pengene må brukes til språkeksperter i barnehagen. Dette er det viktigste tiltaket for å gjenopplive språk, mener Mikkel Eskil Mikkelsen.

En språkekspert er en samiskspråklig person som jobber konkret med språket til barna, og fungerer ulikt fra sted til sted ut ifra ulike behov, forklarer Mikkelsen.

Til høsten stiller Mikkelsen til valg i Sametinget for partiet Norske Samers Riksforbund (NSR). Denne uken er han på besøk når Sametingets høyeste organ, plenum, behandler et ekstratilskudd på fem millioner kroner, som skal brukes på samiske barnehager.

Det er opptil plenum å bestemme hvordan de ekstra barnehagemillionene skal brukes, som er en økning på 30 prosent fra tidligere. Dette avgjøres torsdag denne uken.

– Dra nytte av erfaring

Mikkelsen er fast bestemt på hvordan pengene kan brukes på best mulig måte.

– Erfaringer viser at når det er mange samiskspråklige voksne sammen med barna, så styrker det språket, mener Mikkelsen, og viser til erfaringer fra en lulesamisk barnehage i Tysfjord der det har vært ekstra bemanning i en periode.

– Det har gitt gode resultater for utviklingen av språket til barna i den barnehagen. Den erfaringen må vi dra nytte av i de andre barnehagene.

– Derfor foreslår jeg å bruke disse fem millionene på språkeksperter i både nordsamiske, lulesamiske og sørsamiske områder.

Lars Filip Paulsen i sametingsgangen

Lars Filip Paulsen (Høyre) er enig i at pengene bør brukes for å styrke samisk språk.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Mer til de samiskspråklige

Sametingsråd, Høyres Lars Filip Paulsen, er enig i at pengene bør brukes til samisk språk.

– Det er jo en god løsning. Men jeg ønsker å fokusere mer på å styrke de som har et samiskspråklig tilbud.

– Pengene bør gis til samiskspråklige barnehager. Det viktigste er jo å berge språket. Så det er naturlig å gi pengene til de barnehagene som styrker språkene. Vi har jo noen barnehager som er mer kulturelle barnehager, hvor samisk bare høres av og til.

Det vikigste er jo å berge språkene.

Lars Filip Paulsen, Sametingsråd

Halvparten

Sametingspresident Vibeke Larsen tilstede i Trondheim under Tråante 2017.

Sametingspresident Vibeke Larsen (Šiella) og resten av sametingsrådet foreslår å dele opp beløpet.

Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Nå ser det ut til at sametingsrådet går inn for å dele opp beløpet.

– I forslaget fra sametingsrådet er 2,4 millioner satt av til samiskspråklig barnehager, og 2,6 til pedagogiske programmer og veiledninger, forteller sametingspresident Vibeke Larsen, og lister opp:

 • Utvikling av egen filosofi om samisk barnehagepedagogikk og didaktikk.
 • Lage en serie med pedagogisk veiledningsmateriell.
 • Utvikle et program på hvordan samiske barnehager kan arbeide systematisk med samisk språk og kultur arbeid i barnehagene.
Ronny Wilhelmsen

Ronny Wilhelmsen (Ap) vil satse der språket og kulturen står svakt.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Der språkene kulturen står svakt

Representant for Arbeiderpartiet mener at økningen bør brukes i områder hvor de samiske språkene og kulturen står svakt

– Dette for å bygge opp om den samiske identiteten i disse områdene. språkopplæring av ansatte i barnehage er også viktig for å øke samisk språkkompetanse, sier Aps Ronny Wilhelmsen, og legger til:

– Flere samiskspråklige barnehagelærere og assistenter er viktige tiltak.

Oppdatert: 31. mai kl 17.35.

Korte nyheter

 • Ohcet huksenfálaldagaid ovdalgo leat meannudan Equinora ohcamuša - ođđa Fovsen-ášši

  Statnett lea ohcagoahtán huksenfálaldagaid fápmolinnjái gaskkal Skáiddi ja Hámmerfeastta.

  Dát geavvá vaikko ráđđehus ii leat vel meannudan Equinora ohcamuš elektrifiseret Muolkkut gássarusttet (dárogillii: Melkøya).

  – In leat hirpmahuvvan, lea dábálaš ahte sii nie dahket. Bidjet johtui dakkár bargguid ovdal go lea formálalaččat mearriduvvon, dadjá boazodoalli Nils Mikkelsen Utsi.

  Mikkelsen Utsi lea jođiheaddji 22 Fiettar orohagas ja fápmolinnjá manašii orohaga čađa. Orohagas leat jo massán eatnamiid fápmolinnjá gaskkal Álttá ja Skáiddi dihte.

  Utsi oaidná ahte ii gánnet fápmolinnjá hukset jos Equinora gássarusttet ii elektrifiserejuvvo.

  Dán vahkkoloahpa celkkii eanetlohku Guovddášbellodaga riikkačoahkkimis ahte biehttalit fápmolinnjá hukset.

  Finnmárkku Bargiidbellodat ges háliida ásahit eanet fápmu fylkkas. Stáhtaministtar Jonas Gahr Støre geardduhii ahte eai mearrit maidege fápmolinnjá olis ovdal go leat gieđahallan Equinor ohcamuša go finai Finnmárkkus.

  Les på norsk.

  Leder i reinbeitedistrikt 22, Fiettar, Nils Mikkelsen Utsi, mener byggingen av kraftlinja til Hammerfest har klare paralleller til Fosen-saken.
  Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK
 • Lea ohcan duopmárin Alimusriektái

  Odne almmuhii Rett24 listtu sis geat leat ohcan duopmárin Alimusriektái.

  Doppe leat guokte rabas duopmárvirggi ja virggiide leat 15 ohcci.

  Susann Funderud Skogvang (47) lea okta sis guhte lea ohcan duopmárvirggi. Dál son bargá duopmárin Hålogalándda lágamánnerievttis.

  Son lea earret eará čállán girjji sámerivttiid birra ja lea čiekŋudan olmmošvuoigatvuođaide, earenoamážit sáme- ja eamiálbmotrivttiide.

  Les på norsk.

  Susann Funderud Skogvang. Lagdommer Hålogaland lagmannsrett og juryleder Rettssikkerhetsprisen 2022.
  Foto: Marius Fiskum
 • Dál čuvggoda gitta mihcamáraide

  Odne, vuossárgga, lea giđđajorggáldat.

  Giđđajorggáldat beaivvi njukčamánus lea idja ja beaivi lihka guhki. Ja dál čuvggoda gitta mihcamáraide geassemánus.

  Viimmat fas čuvggoda, muhto Davvi-Norggas fertet vuordit veahá vel ovdalgo giđđadálki beassat návddašit. Dan dadjá meteorologa Matilda Hallerstig.

  – Gaskavahku rájes galbma biekkat davit guovlluin ja alladeatta dagaha buolašcehkiid Davvi-Norggas.

  Vaikko galgá buolaštit de son dieđiha maid čáppa dálki ja beaivvádat davit guovlluin.

  Les på norsk.

  Stokmarknes i Vesterålen med sol og snø.
  Foto: Svein Antonsen