– Finnes mer Savio kunst enn først antatt

Ifølge kunsthandlere eksisterer det flere John Savio tresnitt enn de tidligere trodde.

– Vi selger 20-30 Savio kunstverk hvert år, sier kunsthandler.

John Savio, tresnitt
Foto: Tone Rokstad / NRK

Ifølge kunsthandlere ser det ut til at det finnes flere kunstverk av John Savio ute blant folk enn det man tidligere har trodd.

– Det må bety at det finnes en god del flere verk enn man trodd tidligere, sier kunstekspert Gunnar Krogh-Hansen ved Blomquist kunsthandel.

GULDAL: SAVIO DAIDDA JOHTA

– Selger 20-30 Savio-trykk hvert år

Krogh-Hansen forteller at han har jobbet med auksjoner i ti år og i løpet av den tiden er det solgt 20-30 Savio-trykk hvert år.

Nettsiden til Blomquist kunthandel selger Savios kunstverk helt opp mot 20 000 kroner. Ifølge Krogh-Hansen selges Savio kunsten billig:

– I forhold til posisjonen Savio har i kunstverden, så selges hans kunstverk billig, sier Krogh-Hansen.

John Andreas Savio

John Andreas Savio, født 1902, død 1938, født i Sør-Varanger, norsk samisk grafiker, utdannet på Statens håndverks- og kunstindustriskole og 1933–34 i Paris. Hans tresnitt skildrer uttrykksfullt og med selvopplevelsens ekthet samenes liv på Finnmarksvidda.

Han laget også fine aktbilder, akvareller og noen oljemalerier. Representert i Nasjonalgalleriet i Oslo med sju tresnitt og mange tegninger.

Saviomuseet

Saviomuseet åpnet sommeren 1994 i kommunenes gamle bibliotekbygning. Museet har hele tiden hatt faste utstillinger med Savios kunst, i tillegg til temporære utstillinger med samtidskunst. Savio-museet ble slik en viktig visningsplass for kunst fra hele Nordkalotten.

I 2002 ble hele museets virksomhet med utstillinger, magasin og kontorer flyttet til Grenselandmuseet. Flyttingen kom som et resultat av at det gamle biblioteket var i dårlig forfatning. Sør-Varanger kommune startet derfor å planlegge et nytt museumsbygg til Saviomuseet, og i 2003 ble det vedtatt å bygge et tilbygg til Grenselandmuseet.

Saviomuseet ble fra 2004 underlagt Sametingets forvaltning av samiske museer i Norge, og skal inngå i den nye konsoliderte enheten Nordøstsamisk museumssiida sammen med Sør-Varanger Museum, Tana Museum, Varanger Samiske Museum og Østsamisk Museum.

Samme år ble det opprettet en fast stilling som konservator ved Saviomuseet, samtidig som Saviomuseet ble underlagt Sør-Varanger museum som en egen enhet.

I hjembygda hans, Bugøyfjord, står et monument over ham, utført av billedhuggeren Tore Engen. Det er utformet som en stor sjamanhammer, reist sommeren 2004.