– Ødelegger vann med mark

– Nå kommer det flere og flere finlendere som kjører overalt, sier Per Gunnar Guttorm fra Sirma i Finnmark.

Per Gunnar Guttorm
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Debatten om utlendingers muligheter til å fiske i vannene i Finnmark fortsetter. Etter at finnmarksloven ble vedtatt, ble praksisen i forhold til utlendingene endret.

LES OGSÅ: – Vi må ønske utlendingene velkommen

– Før var det ikke så mange finlendere på norsk side. Samtidig med at fem kilometers sonen ble opphevet, begynte finlenderne å komme med biler og scootere, sier en fortvilet Guttorm.

Den største frykten er at finlenderne kommer med meitemark til fiskevannene. Ifølge Guttorm er det snakk om store mengder med mark.

– Hvor er Mattilsynet

Guttorm lurer på hvor Mattilsynet og tollerne er. Han synes det er merkelig at det går an å legge ut så mye meitemark i fiskevannene uten at noen reagerer.

– Hvis dette får fortsette, er det om ti år bare minnene igjen om fine fiskevann, sier Guttorm.

Sirmamannen som selv bruker fiskevannene i området, mener det er på tide å ta bilder av fisken som finnes i dag.

– Plutselig er alt borte, sier han.

Lokalbefolkningen presses vekk

Det holder på å bli sånn at lokalbefolkningen presses vekk fra både elva og fiskevannene. Det er tungt for Guttorm å være vitne til denne utviklingen.

Han er redd for at lokalbefolkningen bare kan pakke sammen og flytte.

– Det er ingenting igjen til dem etter at finlenderne har forsynt seg, sier han.

Guttorm synes også at FeFo er ganske blind i denne sammenhengen, hvis det virkelig er sant at de ikke ser problemet.

Sametingets representant i FeFo styret, Josef Vedhugnes, kom nylig med et forslag om at lokalbefolkningen kunne fiske innenfor femkilometersgrensa, og de andre kunne dra lenger bort. Vedhugnes ville på denne måten snu den gamle loven.

Sirmamannen fnyser av forslaget om å speilvende loven. Det ville medført at lokalbefolkningen kun får fiske i nærheten av riksveien. Guttorm synes det blir for dumt. Han klarer rett og slett ikke å tenke tanken engang.

GULDAL: PER GUNNAR GUTTORM

Endret av Stortinget

Også i fjor sommer raste debatten om utlendingers mulighet til å fiske i vannene i fylket. Da skrev FeFo-direktør Jon Meløy en kronikk om dette.

– Det er ikke FeFo som har fjernet ordningen med ”5 km-sonen”, men Stortinget gjennom å vedta Finnmarksloven, skrev Meløy.

Les hele kronikken (ekstern lenke).

Korte nyheter

 • Romssas duođaštan omikronvirusa

  Romssas leat ikte maŋŋelgaskabeaivve duođaštan koronanjoammuna, man jáhkket leat omikronvirusin. Guokte njoammumat laktásit Oslo njoammumiidda. Guovttis leaba bidjon erremii go bohtosat čájehit ahte sudnos ii leat deltavirus ja dat sáhttá mearkkašit dan ahte leaba njoammuduvvon Omikronvirusii, čállá Romssa suohkan preassadieđáhusas.

  Tromsø
  Foto: Bernt Olsen / Bernt Olsen
 • Davvin eanet mánáin RS-virus

  Dál gevvet eanet mánát buohccivissui RS-virus geažil, go dan maid ovdal dahke, dan čállá Avisa Nordland. Dat man olu mánát leat buohcciviesuin, dat rievddadallá vahkkus vahkkui, otne leat vihtta máná buohcciviesus, dadjá Nordlánddabuohcciviesu Mánáidklinihka klinihkkahoavda, Anita Kvarsnes. Romssas ledje mannán vahkkus logi máná oktanaga buohcciviesus RS-virus geažil.

  Nordlandssykehuset
  Foto: Sondre Skjelvik / NRK
 • 4100 ođđa koronanjoammuma

  Maŋemus jándoris registrerejedje badjel 4100 ođđa koronanjoammuma Norggas. Dat lea 1200 eanet go dan maid registrerejedje seamma beavvis mannan vahkkus. Ikte ledje 295 koronabuohcci buohccivesuin, ja dat 33 eanet go dan maid ledje ovdal vahkkoloahpa.

  Koronatesting på grensestasjonen på Magnormoen.
  Foto: Ann-Kristin Mo