– Fare for samisk språk

– Samisk språk står i fare dersom samisk ungdom fortsetter å flytte fra samiske områder, frykter samisk språklærer Márjá Skum ved Samisk høgskole.

Samenes nasjonaldag i Kautokeino

Stadig flere unge vender bort fra samisk kommuner. Illustrasjonsfoto.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Det er tallenes tale i rapporten «Samisk tall forteller» som gjør den samiske språklæreren bekymret. I rapporten som ble lansert i Tromsø i går, går det frem at det er forholdsvis stor utflytting av ungdom fra de samiske kommunene. Bedrifter her trenger samtidig økt innvandring fra Øst-Europa for å få hjulene til å gå rundt.

– Dersom tallene gjenspeiler virkeligheten, kan det samiske språket stå overfor store utfordringer i fremtiden, mener Skum.

– Viktig å lære seg språket

Nå håper hun at flere tilflyttere gjør som Lara Galloway fra USA. Etter at hun flyttet til Kautokeino, har hun aktivt gått inn for å studere samisk språk ved Samisk høgskole.

– For å tilpasse meg inn i samisk miljø og kultur, er det viktig å lære seg samisk språk, forklarer Galloway.

I rapporten «Samiske tall forteller» går det frem at det er spesielt jenter som flytter fra de samiske kommunene.

For å motvirke befolkningsnedgangen og for å møte de fremtidige sysselsettingsbehovene, er det behov for større innvandring. Det anslås at kommunene trenger mellom 2200 og 4100 flere folk i arbeidsfør alder i 2030, enn de sjøl kan skaffe.

– Innvandrere kan være en trussel mot samisk språk dersom de ikke lærer seg språket, advarer Skum.

Forbilde

Hun holder den amerikanske jenta Lara Galloway som et forbilde for det motsatte.

– Dersom flere gjør som hun, gir dette håp, mener Skum.

I løpet av tre år har hun lært nærmere hundre personer å tilegne seg samisk språk.

Korte nyheter