– Vi har gjort et brakvalg

– Det er fantastisk at Frp ved første anledning kommer inn med tre representanter.

Hans J. Eriksen

Hans J. Eriksen

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Fremskrittspartiet har fått totalt 724 stemmer, som utgjør 7,4 prosent av stemmene, når 9782 stemmer er talt.

Frp får inn tre mandater til Sametinget. En av dem er en fornøyd Hans J. Eriksen i Østre valgkrets .

LES OGSÅ: Olli ønsker Frp velkommen

Fremme forslag om nedleggelse

– Det er fantastisk! Det er fantastisk at Fremskrittspartiet ved første andledning kommer inn med tre representanter. Vi har gjort et brakvalg, sier Eriksen.

– Hvordan vil du fremme samiske saker i Sametinget?

– Det første vi kommer til å gjøre er å fremme et forslag om at Sametinget må nedlegges fordi det er et overflødig organ. Vi har politiske organer i sameområdene, kommunestyre og fylkesstyre, som kan styre.

Skole som hjertesak

Når det gjelder arbeid i Sametinget, så har Eriksen en hjertesak.

– Jeg har registrert at samiske skoler utarmes når de hverken har lærebøker eller lærere. Hovedoppgaven for en skolemann som jeg har vært i hele mitt voksne liv, blir å få tilstrekkelig med lærebøker i samiske skoler og tilstrekkelig med lærere som kan undervise.

– Vil ikke utarme samene

Han sier at det ikke står noen steder i Frps program at Frp ikke vil jobbe for samiske saker.

– I vårt program står det at det er en berikelse for Norge at samisk språk og kultur bevares og utvikles. Det er sannheten om Frp. Ikke at vi skal utarme samene, om vi vil nedlegge Sametinget. Jeg bruker å si at Sametinget er 20 år, mens samene eksisterte før og hadde gode dager før Sametingets tilblivelse. Så jeg vet at det går an å eksistere uten Sametinget.

– Hvordan vil det merkes på Sametinget at Frp er der for første gang?

– Ved at vi fremmer forslag, om ikke de øvrige er enige i det, så er vi synlige ved at vi fremmer vår politikk. Kommer med forslag og ellers at vi er aktiv som de andre. Vi blir nok synlige, ingen fare for det.

– Ikke avhengig av noen

De største partiene i Sametinget, Arbeiderpartiet og Norske Samers Riksforbund har allerede før valget sagt klart i fra at de ikke kan tenke seg å samarbeide med Frp i Sametinget. Det bekymrer ikke Eriksen.

– Vi er ikke avhengig av å samarbeide med noen. Det er de store som ønsker makt. Det er de som må samarbeide med de mindre partiene for å få flertall. Vi er der med tre representanter selv om de ikke vil samarbeide med oss og vi blir nok synlige likevel.

Korte nyheter

 • Ruhta ČSV-ávvudeapmái

  Deatnogátte Sámiid Searvi lea ožžon 90 000 ruvnno Sámediggeráđis ČSV-ávvudeami lágideapmái Sirpmás. Doalut leat čakčat ja galgga fuomášuhttit ahte lea 50 jagi áigge go ČSV šattai viidát dovddusin. Deatnogátte Sámiid Searvi áigu doaluiguin ávvudit sámehistorjjálaš dáhpáhusaid ja áŋgiruššama.

  ČSV
  Foto: ČSV - vis at du er same / NRK
 • Koronagidden mánáidgárddiid

  Báhcavuonas giddejit mánáidgárddiid koronanjoammuma geažil, čállá Báhcavuona gielda preassadieđáhusas. 10 bargis ja guovtti mánás Klausjorda mánáidgárddis lea positiiva covid-19 iskkus, nu lea maid guovtti mánás Nordskogen mánáidgárddis. Sátnejođiheaddji Lone Johnsen lohká ahte bargit buhcciidruovttus geat iešguđetge sivaid geažil eai leat boahkuhuvvon, fertejit váldit jođánis covid-19 iskosiid go galget bargui.

  Båtsfjord
  Foto: Knut-Sverre Horn / NRK
 • – TIFF lea dehálaš filbmafestivála

  – Tromssa Internationála Filbmafestivála (TIFF) lea dehálaš festivála sámi filmmaide, lohká Internationála Sámi Filbmainstituhta direktevra, Anne Lajla Utsi. Son lohká TIFF:a buorre lávdin čájehit ođđa sámi filmmaid ja lea vuogas deaivvadanbáiki. Dán jagi TIFF:s čájehuvvojit 11 sámi filmma. Dát lea ođđa olahus. Golbma dáin leat vuosttaščájálmasat.