NRK Meny
Normal

– Nå bør sjøsamenes rettigheter utredes av domstolene

– Det norske samfunn har sviktet sjøsamene, når deres historiske fangstrettigheter ikke ble rettsbeskyttet.

Mange kystfiskere ble kasta på land
Foto: Harry Johansen / NRK

– Jeg mener sjøsamene burde få en bedre rettsavklaring ved domstolene, sier Carsten Smith.

Det sa tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith i går da Sametinget feiret 25 års jubileum.

Det var Kystfiskeutvalget som Carsten Smith ledet, som hadde foreslått at sjøsamenes rettigheter blir rettsbeskyttet. Men når Stortinget behandlet forslaget i juni 2012, så avviste Stortinget enstemmig forslaget.

– Hva skal man gjøre når den politiske vei ikke fører frem? Man kan da se mot en annen sektor av samenes næringer og kultur, reindriften, sier Smith.

Domstolenes behandlinger har vært til stor nytte for reindriften. Samtidig sier Smith at han ikke kan bekrefte de samme resultatene for sjøsamene, annet enn hans rettssyn ikke faller sammen med statens grunnlag, for den nye og begrensede lovgivning om retten til fiske av 2012.

Støtter Smith

Fisker og leder i sjøsamenes fiskeforening, Torulf Olsen støtter Carsten Smiths syn.

Torulf Olsen

Fisker og leder i sjøsamenes fiskeforening, Torulf Olsen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Vi trenger selvsagt en rettslig prøving og vi vet at vi er de minste, og vi har sett over år at vi taper i kamper mot de store som vil ha våre fiskerettigheter på fjordene, sier Olsen.

Olsen mener at Sametinget bør forberede saken til internasjonale domstoler.

Sametingets plenumsmøte skal i dag behandle sjøsamenes rettigheter. Mathis Nilsen Eira sier at sjøsamenes fiskerettigheter bør komme frem for internasjonale domstoler.